ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN

 

Deze verkoopvoorwaarden gelden zonder beperking of voorbehoud voor alle verkopen van producten en geschenkkaarten die L'Occitane aanbiedt en die alleen met consumenten tot stand komen via de website www.loccitane.be.

De klant kan deze printen en bewaren.

Het feit dat de klant een product of een geschenkkaart bestelt die te koop wordt aangeboden op de website www.loccitane.be brengt daarom volledige aanvaarding mee van deze verkoopvoorwaarden; de klant erkent daarvan voorafgaand aan zijn bestelling kennis te hebben genomen.

 

Producten en geschenkkaarten

E-geschenkkaarten

Verkoper

Klant

Bestellen

Geschenkverpakkingen

Bezorging

Betaling

Aansprakelijkheid

Risico-overgang

Klantenservice en klachtenbehandeling

Geheimhouding en bescherming van persoonsgegevens

Wijziging van deze algemene verkoopvoorwaarden

Intellectuele eigendom

Uw mening over onze producten

 

Overeenkomstig artikel L.111-1 van de Code de la consommation (Franse consumentenwet) deelt L'Occitane de klant het volgende mee:

 

PRODUCTEN EN GESCHENKKAARTEN

De klant neemt kennis van de belangrijkste kenmerken van de producten en/of geschenkkaarten die hij wil bestellen.

 

Producten

 

De op website www.loccitane.be te koop aangeboden producten vormen het aanbod van L'Occitane. L'Occitane behoudt zich het recht voor om op elk moment haar assortiment en de lijst met producten en collecties te wijzigen.

Aan de foto's van de producten op onze website kunnen geen rechten ontleend worden. L'Occitane ziet er echter op toe dat de foto's en tekeningen het aangeboden product getrouw weergeven en geen dubbelzinnigheden bevatten over de begrippen zoals met name afmetingen, gewicht en kwaliteit.

 

Geschenkkaarten

 

De L'Occitane geschenkkaart is een persoonlijke kaart die bij de bestelling vooraf betaald wordt. De geschenkkaart is 12 maanden geldig vanaf de datum van bestelling via internet of aankoop in een van de deelnemende boetieks www.loccitane.be boutique volgens de op deze website vermelde voorwaarden en binnen de grenzen van de beschikbare aantallen. Na het verstrijken van deze periode is de kaart niet meer bruikbaar.

De geschenkkaart zal door L'Occitane geactiveerd worden op het moment van bestelling via internet of bij aankoop in een van de deelnemende boetieks www.loccitane.be/boutique.

Deze kan in een of meerdere malen gebruikt worden tot aan de hoogte van de waarde en aangevuld worden met een ander betaalmiddel, mits dit geaccepteerd wordt. Voor één aankoop kunnen niet meerdere geschenkkaarten worden gecombineerd. Van de geschenkkaart wordt automatisch de volledige waarde afgeschreven als het aankoopbedrag hoger is dan de waarde van de kaart bij de online aankoop.

Het saldo en de geldigheidsdatum van de geschenkkaart zijn te op te vragen in de boetiek of bij de klantenservice 0800 290 56 (gratis nummer).

In de boetiek kan de kaart eenmalig opgeladen worden met een bedrag tussen €15 en €150. Op de website L'Occitane.be hebben de kaarten een vaste waarde van €25, €50, €75, €100 of €150.

De via de website www.loccitane.be bestelde geschenkkaart is te besteden: 

- voor aankoop van producten via dezelfde website, volgens de hieronder beschreven procedure,

- voor aankoop van producten in een van de deelnemende boetieks www.loccitane.be/boutique

L'Occitane kan niet aansprakelijk gesteld worden wanneer bepaalde hierboven vermelde boetieks niet meer bestaan en/of de geschenkkaart om welke reden dan ook niet meer accepteren.

Elke terugzending van een geschenkkaart die niet het gevolg is van de uitoefening van de wettelijke garantie of het recht van ontbinding zal niet in behandeling worden genomen. De geschenkkaart wordt niet vervangen of terugbetaald in geval van verlies, diefstal, vervalsing of einde van de geldigheidsduur.

De op de website www.loccitane.be of in een van de boetieks in België gekochte geschenkkaart kan alleen geactiveerd worden op het Belgische grondgebied en op de website www.loccitane.be

 

 

E-geschenkkaarten

De L’Occitane e-geschenkkaart is een persoonlijke en prepaid kaart die alleen aangekocht kan worden via de link https://be-loccitane.buybox.net/?decree-lang=nl

De klant heeft 5 keuzes tijdens de aankoop:

- Ontwerpen en direct afdrukken van de L’Occitane e-geschenkkaart

- Ontwerpen en later afdrukken van de L’Occitane e-geschenkkaart

- Ontwerpen van de L’Occitane e-geschenkkaart en het direct verzenden per e-mail

- Ontwerpen van de L’Occitane e-geschenkkaart en het later verzenden per e-mail

- Deelname aan een reeds gemaakt L’Occitane e-geschenkkaart

De L’Occitane e-geschenkkaart heeft een geldigheidsduur van 365 dagen onder de voorwaarden als vermeld op de site en binnen de grenzen van de beschikbare hoeveelheden. Na deze termijn vervallen de e-geschenkkaarten en het ongebruikte saldo.

De L’Occitane e-geschenkkaart wordt geactiveerd na de bestelling via Internet. Het kan gebruikt worden in één of meerdere keren, binnen de grenzen van zijn waarde en aangevuld worden met een ander betaalmiddel. Verschillende e-geschenkkaarten zijn niet cumuleerbaar voor een dezelfde aankoop. De e-geschenkkaart is niet cumuleerbaar met de L’Occitane geschenkkaart. De waarde van de L’Occitane e-geschenkkaart wordt automatisch afgeschreven. Als het aankoopbedrag hoger is dan het saldo van de kaart, moet de betaling met een ander betaalmiddel worden aangevuld.

Het saldo en de geldigheidsdatum van de e-geschenkkaart kan geraadpleegd worden bij de Klantenservice L’Occitane en Provence.

De L’Occitane e-geschenkkaart kan slechts één keer opgeladen worden op de site www.loccitane.be, voor een bedrag tussen €15 tot €150. Ze hebben een vaste waarde van €15, €50, €100 en €150.

De e-geschenkkaart besteld via www.loccitane.be kan enkel gebruikt worden op de site www.loccitane.be volgens de procedure die hieronder wordt beschreven, of in de deelnemende boetieks https://be.loccitane.com/onze-boetieks,79,2,24484,242036.htm . L’Occitane is niet aansprakelijk in het geval dat sommige vermelde boetieks niet meer zouden deelnemen.

De L’Occitane e-geschenkkaart gekocht op de site www.loccitane.be kan enkel gebruikt worden in België en op www.loccitane.be

Er zal geen rekening gehouden worden met een retour van de L’Occitane e-geschenkkaart die niet afkomstig is uit de uitoefening van de garantie of van het herroepingsrecht.

De L’Occitane e-geschenkkaart zal niet vervangen of terugbetaald worden in geval van verlies, diefstal, vervalsing of verstrijken van geldigheidsdatum.

De opdracht van een e-geschenkkaart wordt automatisch verzameld en verwerkt door BuyBox namens L’Occitane. De correctie en verzet van alle persoonlijke gegevens, in overeenstemming met de wet van 6 januari 1978, wordt uitgeoefend door het volgende e-mailadres: contact.nl-be@loccitane.com of door het volgende adres: L’OCCITANE EN PROVENCE - Klantenservice - Desguinlei 6 - 2018 ANTWERPEN

VERKOPER

 

De verkopen van producten op deze website met het adres www.loccitane.be worden uitgevoerd door de vennootschap M&L DISTRIBUTION SARL (besloten vennootschap) met een kapitaal van 3.097.000 euro, statutair gevestigd te Zone Industrielle Saint Maurice 04100 Manosque, Frankrijk, ingeschreven in het Handels- en vennootschappenregister van Manosque onder nummer 317 097 350 (hierna: L'OCCITANE).

E-mailadres: contact@be.loccitane.com

Telefoonnummer: 0800 290 56

 

KLANT

L'Occitane biedt op de website www.loccitane.be haar producten en geschenkkaarten te koop aan consumenten die over de benodigde handelingsbekwaamheid beschikken om een bestelling te plaatsen (hierna: "klant"). L'Occitane kan niet gehouden worden de handelingsbekwaamheid van elke klant na te gaan.

 

TARIEVEN

De in euro's vermelde verkoopprijs voor producten en geschenkkaarten is de geldende prijs op het moment van het plaatsen van de bestelling. In deze prijzen zijn niet de verzendkosten begrepen die bovenop de prijs voor de gekochte producten en geschenkkaarten worden gefactureerd volgens de hierna vastgelegde bepalingen en zoals aangegeven aan de klant voor de bevestiging van zijn bestelling. De prijzen zijn inclusief de op de dag van bestelling geldende omzetbelasting (BTW).

De door L'Occitane gedane aanbiedingen zijn geldig zo lang deze aangekondigd worden op de website en zolang de voorraad strekt. Indicaties over de beschikbaarheid van producten en geschenkkaarten worden eventueel gegeven op het moment van het plaatsen van de bestelling.

 

BESTELLEN

Om u zo goed mogelijk van dienst te zijn, biedt L'OCCITANE u de mogelijkheid om te bestellen met het middel van uw keuze.

VIA DE WEBSITE (voor producten en geschenkkaarten)

Betaling is uitsluitend mogelijk met een creditcard of geschenkkaart.

De klant heeft de mogelijkheid om de details van zijn voorlopige bestelling te controleren en eventuele fouten te corrigeren.

Per aankoop geldt voor de klant een maximum van 6 artikelen per artikelnummer.

Vanaf het moment dat de klant zijn bestelling bevestigt door te klikken op het icoon ["BETALEN - Bestelling met betalingsverplichting "] wordt hij geacht de inhoud en de voorwaarden van de bestelling met kennis van zaken aanvaard te hebben en met name deze verkoopvoorwaarden, de prijzen, volumes, kenmerken, aantallen en levertermijnen van de te koop aangeboden en door de klant bestelde producten en geschenkkaarten.

De verkoop is definitief vanaf bevestiging van de bestelling door de klant, onverminderd de uitoefening door de klant van zijn recht van ontbinding (waarvan de voorwaarden hieronder beschreven worden). Deze bestelling zal door L'Occitane bevestigd worden door toezending van een e-mail aan de klant waarin alle eerder door L'Occitane verstrekte gegevens staan en waaraan het formulier voor ontbinding[if !supportNestedAnchors]-->[endif]--> zal worden toegevoegd.

Aan de klant zal een tweede e-mail worden verstuurd bij verzending van zijn bestelling.

L'Occitane raadt de klant aan deze twee e-mails te bewaren. De klant wordt erop gewezen dat deze twee e-mails gestuurd zullen worden naar het e-mailadres dat de klant heeft ingevoerd bij zijn aanmelding voorafgaand aan het plaatsen van de bestelling. In geval van een onjuiste invoer van het e-mailadres in kwestie of het niet ontvangen van de e-mail met bevestiging van de bestelling kan L'Occitane dan ook niet aansprakelijk worden gesteld.

 

L'Occitane zal het recht hebben om de volledige prijs voor de bestelling te innen: 

- ten aanzien van betalingen uitgevoerd met geschenkkaarten: vanaf verzending van de e-mail ter bevestiging van de bestelling; 

- ten aanzien van betalingen uitgevoerd door andere betaalwijzen die geaccepteerd worden op de website: vanaf verzending van de e-mail waarin de klant wordt geïnformeerd over verzending van zijn bestelling.

 

TELEFONISCH:  0800 290 56 (gratis nummer) (voor producten en geschenkkaarten)

De betaling kan plaatsvinden door middel van creditcard (voor producten en geschenkkaarten.

De klant wordt gevraagd zijn bestelling voor te bereiden en zijn betaalkaart en kaartlezer gereed te houden op het moment dat hij belt.

 

GESCHENKVERPAKKING VAN PRODUCTEN

 

Indien de klant dit wenst, zorgt L'Occitane eveneens gratis voor een geschenkverpakking. L'Occitane levert voor de producten ook gratis geschenkdozen- of zakjes, zodat de klant zelf een pakket of pakketten kan maken. L'Occitane behoudt zich het recht voor een aangepast type geschenkverpakking te kiezen.

 

 

Bezorging

 

Plaats van bezorging

L'Occitane bezorgt de pakketten met producten en de geschenkkaarten alleen in België en Luxemburg.

De producten en geschenkkaarten worden verzonden naar het bezorgadres dat de klant bij zijn bestelling heeft opgegeven.

De bijdrage aan de bezorgkosten is inclusief BTW.

 

Levertermijn van de producten en geschenkkaarten

 

De levertermijn bedraagt ten hoogste 30 werkdagen vanaf de bevestiging van de bestelling.

Ter informatie en zonder dat L'Occitane gebonden is aan deze termijn: de gemiddelde levertermijn vanaf de bevestigingse-mail van verzending wordt geschat op:

 

 België & Luxemburg

            Wijze van bezorging

Bijdrage aan de portkosten afhankelijk van het bedrag van uw bestelling

Levertermijnen

Wijze van bezorging

 

≤ €65

≥ €65

 

 

  BPOST - België

W            WELTPAKET - Luxemburg

€4,90

GRATIS

4-6 d

Standaardbezorging, persoonlijk overhandigd


 

       


Deze termijnen gelden indien u voor 12u00 een artikel bestelt dat op voorraad is en en op voorwaarde dat u betaalt met een van onze betaalmogelijkheden.

 

Bezorgvoorwaarden voor producten en geschenkkaarten

 

 Ophalen in een L'Occitane boetiek

Het pakket wordt bezorgd in de door de klant bij het plaatsen van de bestelling gekozen L'Occitane en Provence boetiek uit de voorgestelde lijst.

De bijdrage aan de verzendkosten bedraagt €4,90. Dit tarief geldt alleen voor bezorgingen in België en Luxemburg. Bezorging in de boetiek is gratis voor elke bestelling hoger of gelijk aan €45.

 

De klant ontvangt een bevestigingse-mail zodra zijn bestelling in de boetiek is aangekomen. Het pakket blijft 14 kalenderdagen tot zijn beschikking. Om het op te halen dient de klant dit e-mailbericht te tonen (geprint of op zijn smartphone) en een geldig identiteitsbewijs.

 

Na deze periode van 14 dagen zal het pakket weer opgenomen worden in de voorraad en ontvangt de klant het bedrag van zijn bestelling terug met vermindering van de bijdrage voor de verzendkosten.

 

 Standaardbezorging BELGIË

 

De bijdrage aan de verzendkosten bedraagt €4,90. Dit tarief geldt voor bezorgingen in België en Luxemburg alleen van maandag tot en met vrijdag.

Bezorging is gratis voor elke bestelling hoger of gelijk aan €65.

De geadresseerde kan het pakket volgen door middel van het pakketnummer dat hij per e-mail of anders via de klantenservice ontvangt.

Het pakket wordt persoonlijk aan de geadresseerde overhandigd door BPOST tegen handtekening of aan diens huisgenoot of aan een speciaal gemachtigde persoon. De aldus digitaal vastgelegde handtekening dient als bewijs van bezorging van het pakket.

Indien er niemand op het huisadres aanwezig is of indien de bezorging om andere redenen niet mogelijk is, probeert BPOST de volgende werkdag nogmaals te bezorgen. De geadresseerde kan zijn pakket ook ophalen bij het op zijn kennisgeving van bezorging aangegeven postkantoor of PostPunt.

Als het pakket niet wordt opgehaald, gaat het terug naar ons magazijn en worden de verzendkosten aan de klant in rekening gebracht. De bestelde producten en geschenkkaarten worden hetzij terugbetaald, hetzij opnieuw verzonden.

 

 Standaardbezorging Luxemburg

 

De bijdrage aan de verzendkosten bedraagt €4,90. Dit tarief geldt voor bezorgingen in België en Luxemburg alleen van maandag tot en met vrijdag.

Bezorging is gratis voor elke bestelling hoger of gelijk aan €65.

De geadresseerde kan het pakket volgen door middel van het pakketnummer dat hij per e-mail of anders via de klantenservice ontvangt.

Het pakket wordt persoonlijk aan de geadresseerde overhandigd door WELTPAKET tegen handtekening of aan diens huisgenoot of aan een speciaal gemachtigde persoon. De aldus digitaal vastgelegde handtekening dient als bewijs van bezorging van het pakket.

 

 

 

 

 

BETALING

 

Voor aankopen van producten en geschenkkaarten via de website www.loccitane.be en telefonische aankopen

                                  

1. BETALING DOOR MIDDEL VAN CREDITCARD (veilige betaling)

L'Occitane accepteert betalingen door middel van bancontact, Visa, Mastercard en een L’Occitane geschenkkaart.

 

2. BETALING DOOR MIDDEL VAN GESCHENKKAART

Betaling door middel van geschenkkaarten via internet of bij telefonische bestelling:

De klant moet de 19 cijfers op zijn geschenkkaart opgeven, alsmede de geheime code die te voorschijn komt na het open krassen van het grijs gemaakte deel op de achterkant van het cryptogram op de geschenkkaart.

Van de geschenkbon wordt automatisch de hele waarde afgeschreven als het bedrag van de bestelling gelijk of hoger is dan de waarde van de kaart. De klant kan niet kiezen welk bedrag wordt afgeschreven van zijn geschenkkaart.

De klant kan zo nodig het bedrag aanvullen met het door L'Occitane geaccepteerde betaalmiddel van zijn keuze.

Voor meer informatie over de koopvoorwaarden verzoekt L'Occitane de klant rechtstreeks contact op te nemen met de klantenservice.

 

Alleen voor aankopen van producten en geschenkkaarten via de website www.loccitane.be

 

CONTROLE VAN DE TRANSACTIE

In het kader van de controle van bestellingen kan L'Occitane ertoe overgaan op elke wijze contact op te nemen met de klant met het oog op de bevestiging van een transactie en zij kan eventueel elk bewijsstuk opvragen dat zij nuttig acht (met betrekking tot de identiteit en/of het woonadres). De klant dient de vereiste bewijsstukken te leveren binnen 15 werkdagen na ontvangst van het verzoek van L'Occitane.

De klant wordt erop gewezen dat vertraging, het niet versturen van de gevraagde bewijsstukken of de weigering dit te doen, zal leiden tot annulering van de bestelling door L'Occitane.

Na ontvangst van de bewijzen en in geval van bevestiging van de bestelling door L'Occitane zal de aflevering van de bestelde producten en geschenkkaarten opschuiven met dezelfde duur als de toezending van de opgevraagde stukken door de klant.

 

EIGENDOMSVOORBEHOUD

L'Occitane behoudt zich de eigendom voor van de geleverde producten en geschenkkaarten totdat de prijs volledig voldaan is.

 

AANSPRAKELIJKHEID

L'Occitane verbindt zich tot een goede nakoming van de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen. L'Occitane kan echter geheel of gedeeltelijk ontheven worden van aansprakelijkheid indien zij bewijst dat de niet-nakoming of slechte nakoming van de overeenkomst te wijten is aan hetzij de klant, hetzij aan een onvoorzien en onoverkomelijk toedoen van een derde, hetzij aan een geval van overmacht (bijvoorbeeld: stakingen, ongevallen, oproer, brand) dat een onvoorzienbare en onontkoombare gebeurtenis vormt.

L'Occitane is evenmin aansprakelijk in geval van ongemakken of schade als gevolg van het gebruik van het internet.

 

RISICO-OVERGANG

Op het moment dat de klant of een door hem aangewezen derde, niet zijnde de door de professional voorgestelde vervoerder, deze goederen fysiek in bezit krijgt, gaat elk risico van verlies of beschadiging over.

 

KLANTENSERVICE EN KLACHTENBEHANDELING

 Voor vragen of klachten met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst kan de klant als volgt contact opnemen met de klantenservice:

• Per e-mail: contact@be.loccitane.com

• Telefonisch: 0800 290 56 (gratis nummer) van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur.

• Per post: L'OCCITANE – KLANTENSERVICE – Desguinlei 6, 2018 BERCHEM, BELGIE.

 

BESCHIKBAARHEID VAN PRODUCTEN EN GESCHENKKAARTEN

Wij stellen alles in het werk om de beschikbaarheid van producten en geschenkkaarten te waarborgen. De aanbiedingen voor producten en geschenkkaarten zijn geldig zo lang deze aangekondigd worden op de website en zolang de voorraad strekt.

Indicaties over de beschikbaarheid van producten en geschenkkaarten worden aan de klant gegeven op het moment van het plaatsen van de bestelling. Indien een product of een geschenkkaart niet leverbaar is op het moment van voorbereiding stuurt L'Occitane automatisch een e-mail aan de klant. De klant kan dan:

- Het niet-voorradige product of de geschenkkaart vervangen door een product of geschenkkaart voor hetzelfde bedrag (behalve in geval van een gratis product of geschenkkaart);

- De rest van zijn bestelling ontvangen zonder het niet-voorradige product of geschenkkaart. Het bedrag zal dan afgetrokken worden van het totaal van de bestelling en zal niet aan de klant gefactureerd worden (behalve in geval van een gratis product of geschenkkaart);

- De hele bestelling annuleren.

 

WETTELIJKE GARANTIES OP PRODUCTEN EN GESCHENKKAARTEN 

L'OCCITANE komt al haar wettelijke garantieverplichtingen na zoals de wettelijke conformiteitsgarantie die vermeld is in artikel L211-4 en verder van de 'Code de la consommation' (Franse consumentenwet) en de vrijwaring tegen verborgen gebreken zoals vermeld in artikel 1641 en verder van de Code civil (Frans burgerlijk wetboek).

In geval van niet-conformiteit (goed ongeschikt voor het gebruik dat gewoonlijk verwacht wordt van een vergelijkbaar goed, dat niet overeenkomt met de door de verkoper gegeven beschrijving of dat niet de door de verkoper vermelde of met u afgesproken eigenschappen bezit) of verborgen gebreken (verborgen gebreken van de verkochte zaak waardoor het ongeschikt wordt voor het gebruik waarvoor het bestemd was of die dit gebruik zodanig verminderen, dat de koper het niet zou hebben gekocht of daarvoor slechts een lagere prijs zou hebben betaald, als hij daarvan op de hoogte zou zijn geweest) van het product en met inachtneming van de in de wet vastgelegde voorwaarden, moet u eerst uw klacht per post aan L'Occitane voorleggen op het volgende adres:  L'OCCITANE – KLANTENSERVICE - 108 rue de Richelieu - 75002 Parijs, Frankrijk of per e-mail: contact@be.loccitane.com

In geval van niet-conformiteit vervangt L'Occitane het product door hetzelfde of een gelijkwaardig product. De vervanging vindt plaats binnen een termijn van uiterlijk 1 maand vanaf de ontvangst van het product.

 

L'Occitane herinnert haar klanten eraan dat L'Occitane cosmeticaproducten droog, niet te warm en niet in fel zonlicht bewaard moeten worden en dat daarvoor een houdbaarheidsdatum kan gelden. Cosmeticaproducten die niet zijn opgeslagen onder de hiervoor genoemde omstandigheden zijn derhalve uitgesloten van garantie.

 

L'Occitane staat borg voor de beschikbaarheid van de op de geschenkkaarten geladen middelen in geval van ingebreke blijven van haar kant.

 

 

RETOURZENDINGEN EN RUILINGEN[if !supportAnnotations]-->[BS1][endif]--> 

[if !supportLists]-->1.       [endif]-->Retourzending op grond van het recht van ontbinding:

De klant heeft het recht om zonder opgave van reden binnen een termijn van veertien kalenderdagen deze overeenkomst te ontbinden.

De bedenktijd verstrijkt veertien dagen na de dag waarop de klant of een derde, niet zijnde de vervoerder en aangewezen door de klant, de producten en geschenkkaarten fysiek in bezit neemt.

Voor het uitoefenen van het recht van ontbinding moet de klant aan L'OCCITANE – KLANTENSERVICE – Desguinlei 6, 2018 BERCHEM, BELGIE  of per e-mail: contact@be.loccitane.com zijn besluit  tot ontbinding van deze overeenkomst bekendmaken door middel van een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld een brief per post of een e-mail). De klant kan het model-ontbindingsformulier gebruiken door HIER te klikken, maar dit is niet verplicht.

Voor het in acht nemen van de bedenktijd is het voldoende dat de klant zijn bericht over het uitoefenen van het recht van ontbinding verstuurt voor afloop van de bedenktijd.

In geval van ontbinding van deze overeenkomst door de klant zal L'Occitane alle van de klant ontvangen bedragen terugbetalen, inclusief de verzendkosten (behalve de extra kosten die voortvloeien uit het feit dat de klant eventueel een andere bezorgwijze heeft gekozen dan de goedkoopste, door L'Occitane aangeboden bezorgwijze) zonder onnodige vertraging en in ieder geval binnen uiterlijk veertien kalenderdagen vanaf de dag waarop L'Occitane op de hoogte is gebracht van het besluit tot ontbinding van deze overeenkomst. L'Occitane zal overgaan tot terugbetaling met gebruikmaking van dezelfde betaalwijze als die de klant gebruikt heeft voor de oorspronkelijke transactie, tenzij de klant uitdrukkelijk instemt met een andere betaalwijze; in elk geval zal deze terugbetaling geen kosten meebrengen voor de klant. L'Occitane kan de terugbetaling uitstellen totdat L'Occitane de producten en/of kaarten heeft ontvangen of totdat de klant een bewijs heeft van verzending van de producten en/of geschenkkaarten, waarbij de eerste datum van deze feiten zal worden aangehouden.

De klant moet de hele bestelling (de producten en/of geschenkkaarten en promotiegeschenken) naar het volgende adres sturen: L'OCCITANE – KLANTENSERVICE  Desguinlei 6, 2018 BERCHEM, BELGIE  binnen een redelijke termijn en in ieder geval uiterlijk veertien kalenderdagen nadat de klant zijn besluit tot ontbinding van deze overeenkomst heeft meegedeeld; deze termijn wordt geacht te zijn nageleefd indien de klant de producten en/of geschenkkaarten terugstuurt voor het verstrijken van de termijn van veertien dagen.

De klant dient de directe kosten voor het terugsturen van de producten en/of geschenkkaarten voor zijn rekening te nemen.

De klant is alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van producten en/of geschenkkaarten als gevolg van andere handelingen dan de benodigde handelingen voor het vaststellen van de aard, de kenmerken en de goede werking van de producten/geschenkkaarten. Alle producten en geschenkkaarten moeten beslist in hun oorspronkelijke verpakking en oorspronkelijke staat worden teruggestuurd aan L'Occitane. L'Occitane beschikt over een termijn van vier (4) kalenderdagen vanaf de ontvangst van de retour gezonden bestelling om de staat van de producten en/of geschenkkaarten na te gaan.

Ten aanzien van cosmeticaproducten wordt de klant er om hygiëne- en gezondheidsredenen echter met nadruk op gewezen dat hij zijn recht op ontbinding verliest voor alle cosmeticaproducten waarvan hij de verzegeling verbroken heeft na bezorging.

Aangezien voor cosmeticaproducten waarvan de verzegeling verbroken is om hygiëne- en gezondheidsredenen het recht op ontbinding niet geldt, zal L'Occitane voor deze producten:

- in geen geval overgaan tot terugbetaling van alle bedragen (inclusief de verzendkosten van de klant);

- terugbetaling vorderen van alle bedragen (inclusief de verzendkosten van de klant) indien L'Occitane al is overgegaan tot terugbetaling van alle van de klant ontvangen bedragen.

Voor alle onder de merknaam L'Occitane verkochte producten (behalve cosmeticaproducten en geschenkkaarten) die in waarde verminderd zijn, zal L'Occitane een aftrek toepassen van 50% op de terugbetaling voor deze producten (buiten de verzendkosten), aangezien deze producten door de waardevermindering niet meer verkoopbaar zijn, en: 

- overgaan tot terugbetaling van alle bedragen (inclusief de verzendkosten van de klant), met vermindering van de korting van 50%;

- terugbetaling vorderen van alle bedragen (inclusief de verzendkosten van de klant) met vermindering van de korting van 50%, indien L'Occitane al is overgegaan tot terugbetaling van alle van de klant ontvangen bedragen.

Voor gebruikte geschenkkaarten zal L'Occitane een korting toepassen die afhankelijk is van de oorspronkelijke waarde van de kaart en het bedrag dat daarvan besteed is door de kaarthouder voor zijn besluit tot ontbinding en:

- overgaan tot terugbetaling van alle bedragen (inclusief de verzendkosten van de klant), met vermindering van de korting;

- terugbetaling vorderen van alle bedragen (inclusief de verzendkosten van de klant) met vermindering van de korting, indien L'Occitane al is overgegaan tot terugbetaling van alle van de klant ontvangen bedragen.

Bij problemen verzoekt L'Occitane de klant om rechtstreeks en uitsluitend contact op te nemen met de klantenservice.

 

[if !supportLists]-->2.       [endif]--> Retourzending op grond van wettelijke garanties:

L'Occitane verzoekt de klant om zich voor een retourzending of ruiling te wenden tot de klantenservice die zal aangeven welke stappen hij moet ondernemen.

RUILING IN EEN FYSIEKE BOETIEK:

De ruiling heeft betrekking op in goede staat geleverde producten of producten met een productiefout.

De producten moeten worden aangeboden in de oorspronkelijke verpakking en mogen niet gebruikt zijn, samen met de eventueel bij de bestelling meegestuurde geschenken. Ruiling is alleen mogelijk voor een bedrag dat hoger of gelijk is aan de oorspronkelijke aankoop (buiten de portkosten). Bij een hoger bedrag moet de klant het verschil in de L'Occitane boetieks bijbetalen door middel van de door hem gekozen betaalwijze.

In de boetiek wordt geen geld teruggegeven of een tegoed toegekend.

 

De ruiling moet plaatsvinden in de boetieks in het land van bezorging van de bestelling, te kiezen uit de lijst die te vinden is op: www.loccitane.be/boutique/retour

Voor op de website loccitane.be bestelde geschenkkaarten wordt in de boetiek geen geld teruggegeven en deze worden ook niet geruild.

Bij een onregelmatigheid in verband met de bestelling verzoekt L'Occitane de klant om rechtstreeks contact op te nemen met de klantenservice op het nummer 0800 290 56 (gratis nummer)

Voor elke retourzending die niet voortvloeit uit de toepassing van een garantie of het recht van ontbinding, met name in geval van een gebrek aan het product, moet een formeel akkoord worden gesloten tussen de klant en L'Occitane. Indien van toepassing, leidt dit tot een creditering ten gunste van de klant. De kosten voor retourzending komen ten laste van de klant.

Elke terugzending van een geschenkkaart die niet het gevolg is van de toepassing van de wettelijke garantie of het recht van ontbinding zal niet in behandeling worden genomen. De geschenkkaart wordt niet vervangen of terugbetaald in geval van verlies, diefstal, vervalsing of einde van de geldigheidsduur.

 

Bepalingen voor retourzending (anders dan in het kader van de uitoefening van het recht op bedenktijd):

De producten en/of geschenkkaarten moeten in de oorspronkelijke verpakking en, voor zover van toepassing ongebruikt, worden teruggestuurd, samen met de eventueel bij de bestelling meegestuurde geschenken.

L'OCCITANE EN PROVENCE - KLANTENSERVICE- Desguinlei 6, 2018 BERCHEM, BELGIE.

Bij problemen verzoek L'Occitane de klant om te bellen met 0800 290 56 (gratis nummer).

 

BEVOEGDHEID

Geschillen die mochten ontstaan als gevolg van of tijdens de tussen L'Occitane en de klant tot stand gekomen overeenkomst kunnen geregeld worden door middel van bemiddeling.

 

Op de verkopen van producten en/of geschenkkaarten op deze website is het Belgische recht van toepassing, ongeacht het land van vestiging van de klant of de plaats van de bestelling. Elk geschil met betrekking tot het bestaan, de interpretatie, de uitvoering of ontbinding van de overeenkomst tussen de klant en L'Occitane valt uitsluitend onder de bevoegdheid van de Belgische gerechten.

 

GEHEIMHOUDING, BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS & RECHT VAN BEZWAAR TEGEN TELEFONISCHE BENADERING

Onze internetserver herkent automatisch de domeinnaam (van de internetprovider) en, zo mogelijk, het e-mailadres van de internetgebruikers die onze website bezoeken. Wij slaan de domeinnamen centraal op voor statistische doeleinden. Wij gebruiken de verstrekte gegevens voor verbetering van de inhoud van de pagina's op onze website.

L'Occitane verzamelt en bewerkt gegevens van persoonlijke aard over de klant en de geadresseerde van de bestelling (behalve het creditcardnummer) in een geautomatiseerd systeem uitsluitend voor het beheer van de bestellingen. De klant beschikt overeenkomstig de wet van 6 januari 1978 over een recht op inzage, correctie en bezwaar ten aanzien van alle gegevens van persoonlijke aard die op hem betrekking hebben dat per e-mail uitgeoefend kan worden op het volgende adres: contact@be.loccitane.com of per brief op het volgende adres:

 

L'OCCITANE EN PROVENCE – KLANTENSERVICE - Desguinlei 6, 2018 BERCHEM, BELGIE.

Op grond van dezelfde bepalingen heeft de klant het recht om te verzoeken om gratis inschrijving in het bel-me-niet-register om niet benaderd te worden telemarketingdoeleinden.

Om te zorgen voor betere prestaties van de website en uw gebruik te vergemakkelijken kunnen L'Occitane en haar dienstverleners gebruikmaken van instrumenten voor het meten van bezoek en navigatie (zoals cookies en markers('tags')). Met deze hulpmiddelen kunt u niet persoonlijk geïdentificeerd worden, maar deze registreren informatie over uw navigatiegedrag en kunnen vooral gebruikt worden in het kader van een programma met gerichte commerciële aanbiedingen. Wij wijzen u erop dat u bezwaar kunt maken tegen de registratie of het gebruik van deze hulpmiddelen door de instellingen van uw webbrowser daarop aan te passen.

 

WIJZIGING VAN DEZE ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN

L'OCCITANE behoudt zich het recht voor om op elk moment de inhoud of de kenmerken van deze algemene verkoopvoorwaarden te wijzigen. Elke bestelling leidt tot aanvaarding van de geldende versie van de algemene verkoopvoorwaarden. Indien de algemene verkoopvoorwaarden gewijzigd worden, gelden deze alleen voor bestellingen die geplaatst worden vanaf die wijzigingen.

Indien een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden ongeldig geacht of verklaard worden op grond van een wet, reglement of als gevolg van een definitieve beslissing van een bevoegd gerecht, behouden de overige bepalingen hun volledige kracht en reikwijdte.

 

 

INTELLECTUELE EIGENDOM

De vennootschappen van de groep L'Occitane zijn houders van alle intellectuele en industriële eigendomsrechten met betrekking tot de websites en merken van L'OCCITANE of bezitten de daarbij behorende gebruiksrechten.

Het bezoek aan deze website geeft u geen enkel recht op de intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de website die exclusief eigendom blijven van de vennootschappen van de groep L'Occitane.

De algemene structuur van de website, maar ook de op de website toegankelijke onderdelen in de vorm van teksten, foto's, animaties en afbeeldingen, iconen, kaarten, geluiden, films, software, databases, gegevens en alle overige onderdelen waaruit de website bestaat, zijn exclusief eigendom van de vennootschappen van de groep L'Occitane.

Zonder schriftelijke toestemming vooraf van de vennootschappen van de groep L'Occitane mag u in geen geval de gehele website of een deel daarvan reproduceren, weergeven, wijzigen, doorsturen, publiceren of aanpassen op welke drager of op welke wijze dan ook. Wij wijzen u erop dat dit verbod met name, maar niet uitsluitend, gericht is op praktijken zoals scrapping of het gebruik van robots voor extractie, reproductie van enig onderdeel van de website, inclusief de aanbiedingen van daar getoonde producten, met name voor commerciële doeleinden.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming vooraf is het u niet toegestaan om een gedeponeerd handelsmerk, een logo of enige andere informatie (inclusief de afbeeldingen, teksten, de lay-out of de vorm) van de groep L'Occitane in te voegen in een frame of framingtechnieken te gebruiken voor het invoegen daarvan. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming vooraf van de groep L'Occitane is het u niet toegestaan om metatags of andere 'verborgen tekst' te gebruiken met gebruikmaking van de naam of gedeponeerde handelsmerken van de groep L'Occitane.

Gebruik van de gehele website of een deel daarvan zonder toestemming vooraf van de groep L'Occitane, ongeacht de reden daarvoor, kan leiden tot elke geschikte actie, met name een inbreukactie.

Het zonder schriftelijke toestemming vooraf van de groep L'Occitane plaatsen van hyperlinks naar enig gedeelte van de website is verboden.

 

UW MENING OVER ONZE PRODUCTEN

L'Occitane verbindt zich om op de website geplaatste gebruikerservaringen te publiceren mits voldaan wordt aan de volgende moderatiecriteria:  L'Occitane behoudt zich het recht voor om met name onbegrijpelijke berichten, berichten van overdreven, lasterlijke, kwaadwillige, racistische aard of die geen verband houden met de producten in kwestie niet te publiceren.  Overigens behoudt L'Occitane zich het recht voor om de lengte, spelling of bepaalde termen in de ervaringen te wijzigen ten behoeve van de moderatie of om de coherentie op de website te verbeteren.

Personen die een bericht plaatsen, verlenen aan L'Occitane voor de wettelijke duur van de auteursrechten een gebruiksrecht dat haar toestaat hun gebruikerservaring te reproduceren, publiceren, vertalen en te verspreiden op alle dragers van L'Occitane in de hele wereld.

In het geval dat uw gebruikerservaring niet gepubliceerd wordt, zullen wij ons inspannen om contact met u op te nemen om te zien hoe wij u beter tevreden kunnen stellen. Hartelijk dank dat u de tijd genomen hebt om uw ervaring te delen met andere gebruikers van L'Occitane.

[if !supportAnnotations]-->
[endif]-->