PERSOONSGEGEVENS
 

BELEID VOOR DE BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS

Laatst bijgewerkt en van kracht per 6/06-2024

De entiteit die verantwoordelijk is voor de verwerking van uw persoonsgegevens op onze website, die toegankelijk is via https://be.loccitane.com/nl-be/ ("Onze Website"), onze winkels en als onderdeel van evenementen, en onder de voorwaarden beschreven in dit Beleid voor de Bescherming van Persoonsgegevens is in principe L'Occitane International (Suisse) SA gevestigd te chemin du Pré Fleuri 5, 1228 Plan-les-Ouates, Zwitserland. Voor de verwerking van gegevens in het kader van de online- en offlineverkoop, alsook voor de verzending van L'Occitane-producten en de fraudebestrijding is echter onze dochteronderneming L'Occitane Belgium SRL, gevestigd te Desguinlei 6, 2018 Anvers, België, de verwerkingsverantwoordelijke. In dit Beleid v verwijst "L'OCCITANE", "wij" "Wij" of "onze" naar L'Occitane International (Suisse) SA, L'Occitane Belgium SRL afhankelijk van de aard van de verwerkingsactiviteiten in kwestie.  

Dit Beleid voor de Bescherming van Persoonsgegevens is samen met het Cookiebeleid (klik hier voor een overzicht) van toepassing op de persoonsgegevens die wij verzamelen wanneer u Onze Website gebruikt, een van onze winkels bezoekt, onze online content bekijkt, deelneemt aan een van onze evenementen of op een andere manier zoals beschreven in dit Beleid voor de Bescherming van Persoonsgegevens.

Het beschrijft de soorten persoonsgegevens die wij verzamelen over onze klanten en prospects en legt uit hoe wij deze gegevens gebruiken, evenals de keuzes die beschikbaar zijn voor onze klanten en prospects met betrekking tot ons gebruik van deze gegevens. Het beschrijft ook de maatregelen die wij nemen om de beveiliging van deze gegevens te beschermen en hoe u contact met ons kunt opnemen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens. Wij verzoeken u dit Beleid voor de Bescherming van Persoonsgegevens aandachtig door te lezen.

Als u niet wilt dat uw persoonsgegevens worden gebruikt op de manier zoals beschreven in dit Beleid voor de Bescherming van Persoonsgegevens, of als u bepaalde persoonsgegevens niet wilt verstrekken, is het mogelijk dat wij niet  kunnen ingaan op bepaalde verzoeken of u bepaalde diensten niet kunnen aanbieden.

Wij nodigen u uit om dit Beleid voor de Bescherming van Persoonsgegevens regelmatig te bekijken om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen in het beleid, met name wijzigingen die betrekking hebben op de verzameling en voorwaarden voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Onderwerpen

 

WELKE PERSOONSGEGEVENS VERZAMELEN WIJ?

Wij kunnen uw persoonsgegevens op verschillende manieren verzamelen, met name wanneer u:

 • Onze Website gebruikt,
 • Onze winkels bezoekt,
 • Aan evenementen deelneemt,
 • Contact met ons opneemt, of
 • Onze online content bekijkt.

Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer u:

 • Een L'Occitane account opent en deelneemt aan ons loyaliteitsprogramma,
 • Op Onze Website surft,
 • Aan een wedstrijd of promotioneel spel deelneemt,
 • Aan een activiteit deelneemt die wij organiseren via enquêtes, e-mailcommunicatie en sociale media,
 • Zich inschrijft om onze verkoopberichten te ontvangen,
 • Een bestelling op Onze Website plaatst,
 • U zich voor een evenement inschrijft, of
 • Met ons contact opneemt per e-mail of telefoon.

Wij kunnen de informatie die wij over u verzamelen via de verschillende apparaten die u gebruikt ook koppelen en/of combineren.

De soorten persoonsgegevens die wij kunnen verzamelen, zijn de volgende:

"Identificatiegegevens"

Familienaam, naam, postadres, e-mailadres, mobiel telefoonnummer of ander telefoon nummer.

"Accountgegevens"

E-mailadres en wachtwoord om in te loggen, gebruikersnaam, geboortedatum, titel, voorkeurstaal.

"Gegevens over uw Interesses"

Gegevens over uw interesses en ervaringen met onze producten en producten van soortgelijke aard.

"Betalingsgegevens"

Betalingsgegevens (bankkaartnummer, vervaldatum, autorisatienummer, veiligheidscode en factuuradres, identiteit of unieke identificatiecode van de klant, indien van toepassing).

"Aankoopgegevens"

Informatie over aankopen en gerelateerde transacties (afleveradres, factuuradres, type en aantal gekochte en geretourneerde producten).

"Klantenservice gegevens "

Contactgeschiedenis met de afdeling klantenservice, resultaten van uitgevoerde onderzoeken en opmerkingen, verzameld door de afdeling klantenservice en gegevens uitgewisseld met onze klantenservice.

"Opinie en Content gegevens"

Foto's, video's, vragen, meningen, aanbevelingen en andere commentaren die u geeft, content die u publiceert en gegevens die binnen de L'Occitane community en/of het panel van testers zijn uitgewisseld.

"Gegevens van Familieleden

Contactgegevens van andere personen die u aan ons verstrekt voor het beheren van bestellingen (naam, afleveradres, telefoonnummer) en voornaam en geboortedatum van familieleden in verband met het gebruik van de dienst voor de herinnering aan evenementen.

"Locatiegegevens"

Locatiegegevens en geolocatiegegevens.

"Sociale Media gegevens"

Uw sociale gegevens op sociale media platforms als u op een van Onze Websites inlogt met een socialemedia-login (naam, e-mailadres en geboortedatum), gegevens over u afkomstig van openbaar beschikbare bronnen, waaronder openbaar beschikbare content op sociale media platforms, zoals opmerkingen die u plaatst op de sociale media pagina's van L'Occitane.

"Browse gegevens"

Gegevens met betrekking tot uw browse-apparaat en uw besturingssysteem, IP-adres, de webpagina's of advertenties die u bekijkt, gegevens over uw bezoeken aan onze online content en sociale media, de e-mails die door L'Occitane worden verzonden en die u opent, reclame- of vergelijkbare identificatiegegevens en uw online acties die automatisch worden verzameld, zoals cookies, webservers, pixels en webbakens.

"Gegevens van Derde Partijen"

Gegevens die wij kunnen verkrijgen van externe derde partijen en, in het bijzonder, sociale media en advertentieplatforms, waardoor het mogelijk is om te weten of u onze advertenties heeft gelezen en gegevens die de effectiviteit van marketingcampagnes meten.

"Videobewakingsgegevens"

Beelden vastgelegd door videobewakingscamera's waarop u te zien bent.

Wij kunnen verbanden leggen tussen de gegevens die wij op geautomatiseerde wijze hebben verzameld, zoals uw browsegegevens en -geschiedenis, en andere gegevens die wij over u hebben verkregen.

 

Gegevens verzameld door derden

Externe leveranciers van applicaties, cookies, tools, gadgets en plug-ins op Onze Websites, evenals internetsites en netwerken van derden waarop onze advertenties worden weergegeven (zoals advertentienetwerken, digitale reclamepartners en platforms voor sociale media) kunnen met uw toestemming ook geautomatiseerde middelen gebruiken, zoals gerichte reclamecookies, om gegevens over u te verzamelen, zoals uw interacties met hen, terwijl  uw online activiteiten voortdurend en via internetsites van derden worden gevolgd.

Deze gegevens worden direct of indirect verzameld door deze derde partij leveranciers (naast de gegevens die door ons worden verzameld) en zijn onderworpen aan hun eigen beleid voor de bescherming van persoonsgegevens.

In bepaalde situaties kunnen wij optreden als gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijke met sociale media platforms. Bijvoorbeeld in het geval dat de aanwezigheid of het gebruik van een plug-in voor sociale media, zoals een "Vind ik leuk"-knop, ertoe leidt dat sommige van uw persoonsgegevens worden doorgegeven aan het betreffende sociale media platform. Alle verdere verwerking van uw persoonsgegevens die op een dergelijke manier zijn verzameld door sociale media platforms valt uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van dat sociale media platform. Voor meer informatie over deze verwerking en hoe u uw rechten kunt uitoefenen, raadpleegt u het beleid voor de bescherming van persoonsgegevens van alle sociale media platforms, waarvoor plug-ins zijn opgenomen op Onze Websites:

Facebook: https://www.facebook.com/privacy/policy

Instagram: https://privacycenter.instagram.com/policy

Google en Youtube: https://policies.google.com/privacy?hl=nl

Pinterest: https://policy.pinterest.com/nl/privacy-policy

LinkedIn: https://nl.linkedin.com/legal/privacy-policy

 


HOE GEBRUIKT L'OCCITANE MIJN PERSOONSGEGEVENS?

Waarom verwerken wij uw gegevens?

Om welke types gegevens gaat het?

Wat zijn de rechtsgronden voor deze verwerking?

Om uw bestellingen en retourzendingen te verwerken

Om uw bestellingen van producten en diensten (inclusief betaling, facturering en levering) en retourzendingen te verwerken.

 • Identificatiegegevens
 • Accountgegevens
 • Betalingsgegevens
 • Aankoopgegevens
 • Gegevens van Familieleden
 • Contractuele verplichtingen tussen ons en u.
 • Wettelijke verplichting om bewijs van uw transacties te bewaren en uw retourzendingen te beheren.

Een service voor expresbetalingen aanbieden

Als u ons dat vraagt, kunnen wij via onze betalingstussenpersoon uw bankkaartgegevens veilig opslaan, met uitzondering van uw beveiligingscode, zodat u in de toekomst gemakkelijker bestellingen kunt plaatsen.

 • Betalingsgegevens
 • Uw toestemming.

Beheer van uw account

Om uw account en uw deelname aan het loyaliteitsprogramma aan te maken, te registreren en te beheren.

Om u in staat te stellen onze diensten te ontvangen (zoals het volgen van uw bestellingen, het beheren van uw wensenlijst, diensten voor nabestellingen en herinneringen voor herbevoorrading, enz.) als u toegang heeft tot uw online account.  

 • Identificatiegegevens
 • Accountgegevens
 • Aankoopgegevens
 • Contractuele verplichtingen tussen ons en u.
 • Als er geen overeenkomst is, het gerechtvaardigd belang van L'Occitane bij het beheer van haar loyaliteitsprogramma.

Beheer van meningen van klanten

Om meningen weer te geven die u publiceert over onze producten en ze te delen met onze partners zodat zij uw mening kunnen weergeven op hun website en om ze te delen in onze marketingcampagnes.

 • Accountgegevens
 • Aankoopgegevens
 • Opinie en Content gegevens
 • Contractuele verplichtingen tussen ons en u.
 • Gerechtvaardigd belang bij het gebruik van meningen van klanten in onze verkoopbevorderende activiteiten.

Om te reageren op uw verzoeken

Om met u te communiceren en te reageren op verzoeken die u heeft of claims die u wilt indienen per telefoon, videochat, e-mail en gewone post.

Wij kunnen af en toe gesprekken met onze klantenservice opnemen voor training, evaluatie en verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening.

 • Klantenservice gegevens
 • Accountgegevens
 • Aankoopgegevens
 • Opinie en Content gegevens
 • Contractuele verplichtingen tussen ons en u.
 • Gerechtvaardigd belang om te reageren op uw verzoeken en om de afhandeling ervan te verbeteren.

Beheer van uw deelname aan verkoopacties, speciale evenementen en wedstrijden

Om uw deelname aan promoties, speciale evenementen (zoals wedstrijden, spelletjes, willekeurige trekkingen en speciale aanbiedingen) te beheren.

 • Identificatiegegevens
 • Accountgegevens
 • Aankoopgegevens
 • Contractuele verplichtingen tussen ons en u (door de regels van wedstrijden, games en willekeurige trekkingen te accepteren).

Beheer van de L'Occitane community

Voor het beheer en de administratie van de L'Occitane community, waar u vragen kunt stellen en advies en aanbevelingen kunt geven.

 • Accountgegevens
 • Opinie en Content gegevens
 • Gebruikersnaam en geboortedatum (optioneel)
 • Contractuele verplichtingen tussen ons en u.
 • Uw gebruikersnaam en geboortedatum worden, optioneel, verwerkt voor het uitvoeren van een van de gerechtvaardigde belangen van L'Occitane, namelijk om u beter te leren kennen.

Algemene en/of gepersonaliseerde marketingcommunicatie

Om algemene en/of gepersonaliseerde marketingcommunicatie te versturen op basis van uw gewoontes en voorkeuren met betrekking tot onze producten en diensten, uw aankopen en interesses (inclusief profilering), per e-mail, gewone post, messaging-applicaties (zoals Whatsapp), sms'jes, pushmeldingen en telefoongesprekken.

In dit verband kunnen wij u speciale aanbiedingen, uitnodigingen voor evenementen of andere soorten promotionele communicatie sturen.

 • Identificatiegegevens
 • Accountgegevens
 • Aankoopgegevens
 • Gegevens over uw Interesses
 • Browsegegevens

Uw toestemming voor algemene en gepersonaliseerde communicatie per e-mail, messaging-applicaties en sms'jes, telefoon, post en pushmeldingen, of in het geval dat toestemming niet wettelijk vereist is, het gerechtvaardigd belang van L'Occitane bij het uitvoeren van promotionele communicatie van haar producten en diensten.

De dienst voor de herinnering aan evenementen van L'Occitane aanbieden

Om u per e-mail een herinnering te sturen met betrekking tot een speciale gebeurtenis voor uw familieleden (bijvoorbeeld: verjaardag van een vriend).

 • Identificatiegegevens
 • Gegevens van Familieleden 
 • Het gerechtvaardigd belang van L'Occitane bij het aanbieden van haar dienst voor herinnering aan evenementen.

Adverteren op websites en applicaties van derden

Om het gericht aanbieden van gepersonaliseerde advertenties op websites en applicaties van derden mogelijk te maken (inclusief op sociale media en zoekmachines zoals Google) door uw gehashte e-mailadres veilig te delen met onze partners om advertentie publiek te creëren. Deze partners kunnen uw gehashte e-mailadres combineren met gegevens die u aan hen heeft verstrekt om gerichte advertenties weer te geven.

 • Identificatiegegevens
 • Het gerechtvaardigd belang van L'Occitane bij het promoten van haar producten en diensten.

Winkellocaties

Uw winkeladressen en diensten aanbieden op basis van uw geografische locatie en de mogelijkheid om een leveringsplaats in de buurt van uw locatie te vinden.

 • Locatiegegevens
 • Uw toestemming.

Statistische analyses en enquêtes

Om enquêtes en statistische analyses uit te voeren om Onze Website en onze producten en diensten te verbeteren en om nieuwe producten en diensten te ontwikkelen. Als onderdeel hiervan verwerken wij gegevens met betrekking tot uw voorkeuren en gewoontes in verband met onze producten en diensten, onder andere door middel van profilering.

 • Identificatiegegevens
 • Accountgegevens
 • Aankoopgegevens
 • Gegevens over uw Interesses
 • Opinie en Content gegevens
 • Klantenservice gegevens
 • Geboortedatum (optioneel)
 • Het gerechtvaardigd belang van L'Occitane om u beter te leren kennen om Onze Website en onze producten en diensten te verbeteren en om nieuwe producten en diensten te ontwikkelen.

Panel van testers

Beheer van een panel van testers die pagina's van Onze Website zullen testen om ons in staat te stellen deze te verbeteren.

 • Identificatiegegevens
 • Opinie en Content gegevens

 • Uw toestemming.

Om Onze Website te personaliseren (inclusief adverteren)

Om de content van Onze Website (inclusief gerichte advertenties) te personaliseren en de leesbaarheid ervan te garanderen door u informatie en producten aan te bieden die op uw voorkeuren zijn afgestemd. Hiervoor gebruiken wij functionaliteitscookies.

 • Browsegegevens
 • Identificatiegegevens
 • Accountgegevens
 • Aankoopgegevens
 • Uw toestemming.

Om de werking van Onze Website en de veiligheid ervan te garanderen

Om ervoor te zorgen dat Onze Website werkt (bijv. dat u producten in uw winkelwagentje kunt plaatsen of dat u uw voorkeuren voor privacybescherming kunt instellen) en om veiligheidsmaatregelen te treffen om uw browsen te beschermen. Hiervoor gebruiken wij cookies en oplossingen die aanvallen op Onze Website blokkeren.

 • Browsegegevens
 • Identificatiegegevens
 • Het gerechtvaardigd belang van L'Occitane bij het beheer van onze Website om fraude te voorkomen en de risico's van fraude te bestrijden, maar ook om de veiligheid van Onze Website te waarborgen tijdens uw bezoeken.

Frauduleuze transacties bestrijden

Als onderdeel van de fraudebestrijding is het mogelijk dat de verwerking van uw bestellingen en verzoeken wordt vertraagd om L'Occitane in staat te stellen de nodige controles uit te voeren. In het geval van bewezen fraude is het mogelijk dat wij u de goederen en/of diensten die u heeft besteld/gevraagd niet kunnen leveren.

Wij gebruiken een oplossing voor fraudedetectie. Als onderdeel hiervan kunnen wij frauduleuze of verdachte transacties identificeren en een geautomatiseerde beslissing nemen op basis van een analyse van uw transacties op Onze Website (profilering) die uw mogelijkheid om aankopen te doen op Onze Website beperkt als uw transacties kenmerken hebben die erop wijzen dat ze frauduleus zijn. Als u hierom verzoekt, kunt u menselijke tussenkomst verkrijgen door contact op te nemen met onze Klantenservice, uw standpunt kenbaar te maken en de beslissing te betwisten.

 • Identificatiegegevens
 • Betalingsgegevens
 • Aankoopgegevens
 • Het gerechtvaardigd belang van L’Occitane om frauduleuze transacties te bestrijden.

Om de effectiviteit van onze marketing en reclame te analyseren

Om de effectiviteit van onze marketing en reclame te analyseren door te bepalen of u onze advertenties of een van onze e-mails heeft gelezen, om te bepalen of u een aankoop heeft gedaan nadat u een van onze advertenties heeft gelezen.

Als onderdeel hiervan kunnen wij ook de content analyseren die u over L'Occitane op sociale media plaatst en contact met u opnemen om marketingactiviteiten te organiseren als u optreedt in een professionele hoedanigheid.

 • Browsegegevens
 • Gegevens van Derde Partijen
 • Sociale Media gegevens
 • Opinie en Content gegevens
 • Identificatiegegevens
 • Uw toestemming.
 • Het gerechtvaardigd belang van L'Occitane bij het aangaan van commerciële partnerschappen met partners.

Om te analyseren hoe en hoe vaak u Onze Website bezoekt

Wij gebruiken persoonsgegevens, waaronder cookies, om inzicht te krijgen in uw gebruik van Onze Website (gebruiksfrequentie, bron van internetverkeer en interacties met onze content) om de prestaties van Onze Website te verbeteren. Hiervoor gebruiken wij prestatiecookies.

 • Browsegegevens
 • Identificatiegegevens
 • Uw toestemming.

Om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen

Om te voldoen aan onze wettelijke en interne controleverplichtingen (waaronder boekhouding en audits), met inbegrip van onze cosmetische waakzaamheidsverplichtingen en om te reageren op verzoeken van gerechtelijke, administratieve en wetshandhavingsinstanties.

 • Alle categorieën gegevens voor zover noodzakelijk om te voldoen aan de relevante wettelijke verplichting
 • Wettelijke verplichtingen van L'Occitane.

Om onze rechten af te dwingen en te verdedigen

Om onze rechten te verdedigen en af te dwingen tegenover gerechtelijke, administratieve en wetshandhavingsinstanties.

 • Alle categorieën van gegevens
 • Het gerechtvaardigd belang van L'Occitane om haar rechten af te dwingen en te verdedigen.

Om de veiligheid in de winkel te garanderen

In sommige van onze winkels kunnen wij, waar dat op een bord staat aangegeven, gebruikmaken van videobewaking om de veiligheid van onze klanten en medewerkers te waarborgen en om onze goederen en eigendommen te beschermen.

 • Videobewakingsgegevens
 • Het gerechtvaardigd belang van L'Occitane, namelijk de bescherming van personen en goederen in onze winkels.

Om uw posts op sociale media op te nemen op Onze Website

Wij kunnen op Onze Website content over L'Occitane opnemen die u op sociale media heeft geplaatst (posts en foto's).

 • Browsegegevens
 • Sociale Media gegevens
 • Uw toestemming.

U de meest geschikte producten in de winkel aanbieden

In de winkel kunnen wij u een huidanalyse aanbieden om u de producten aan te bevelen die het beste bij u passen.

 • Identificatiegegevens
 • Accountgegevens
 • Gegevens over uw huidkenmerken
 • Uw toestemming.

WELKE GEGEVENS DELEN WE EN MET WIE?

Wij maken de persoonsgegevens die wij over u verzamelen niet openbaar, behalve in de volgende gevallen:

 1. Binnen de L'Occitane Groep wereldwijd, dat wil zeggen met onze dochterondernemingen en het bedrijf dat de uiteindelijke zeggenschap heeft ("L'Occitane Groep");

 1. Met dienstverleners die diensten verlenen in onze naam, die ons helpen met het onderhoud en/of de verbetering van onze Websites en het beheer van ons loyaliteitsprogramma, evenals met de distributie, verbetering en/of marketing van de producten en diensten die wij u aanbieden, met inbegrip van de entiteiten die bestellingen verwerken en zorgen voor web hosting, beveiliging in onze winkels, informatieopslag, leveranciers van e-mail- en marketingdiensten, met inbegrip van direct marketing, beheer van de L'Occitane community, evenals onderzoeks- en analysediensten en tag- en cookiebeheerdiensten, zoals Google Analytics. Als onderdeel van deze verwerking op basis van Google Analytics hebben wij passende beveiligingsmaatregelen genomen, waaronder het gebruik van een proxyserver. U kunt de documentatie van Google over Google Analytics en het uitschakelen ervan raadplegen via de volgende links:

Uw gegevens waarborgen - Google Analytics Help

Aanvullende navigatiemodule voor het deactiveren van Google Analytics - Hulp bij Google Analytics

 1. Wanneer wij gebruik maken van de diensten voor gerichte reclamecampagnes van onze partners Google en Facebook. Om meer te weten te komen over hoe deze partners uw persoonsgegevens binnen deze context gebruiken, verwijzen wij u naar hun Privacybeleid en servicevoorwaarden, die van toepassing zijn op deze diensten en de bijbehorende gegevensverwerking;
 2. Met ons netwerk van franchisenemers voor de verkoop van onze producten in het Verenigd Koninkrijk, met name voor het beheer van de afhaalpunten voor producten die via onze Internetsite worden besteld;
 3. Met onze partners voor de gezamenlijke ontwikkeling van onze producten, gezamenlijke promoties, gezamenlijke communicatie en gezamenlijke programma's wanneer u hiervoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven;
 4. Met onze partners als onderdeel van hun eigen verwerkingsdoeleinden, onder meer om u informatie te verstrekken over producten van derden die interessant voor u kunnen zijn, als u deze mogelijkheid uitdrukkelijk heeft aanvaard en uw toestemming heeft gegeven;
 5. Met onze adviseurs, met name om te voldoen aan onze statutaire verplichtingen, in het bijzonder op het gebied van boekhouding, auditing en interne controle;
 6. Als wij daartoe wettelijk verplicht zijn, als wij ze moeten delen met de wetshandhavingsinstanties, vertegenwoordigers van de overheid of andere partijen naar aanleiding van een gerechtelijke beslissing, gerechtelijke procedure of dagvaarding;
 7. Wanneer wij van mening zijn dat een dergelijke openbaarmaking noodzakelijk of gepast is om fysieke schade te voorkomen, financieel verlies of fraude die u of ons mogelijk treft, om illegale activiteiten te voorkomen of te melden, om de eigendomsrechten of de veiligheid van een persoon te beschermen, met inbegrip van die van ons en onszelf, of in toepassing van onze Algemene Voorwaarden of een andere overeenkomst tussen ons;
 8. Als onderdeel van de verkoop van ons bedrijf en zijn activa of een deel daarvan aan een derde partij of als onderdeel van een bedrijfsreorganisatie of -herstructurering (met inbegrip van ontbinding of liquidatie), en
 9. Als u ons vraagt om informatie met derden te delen, inclusief als onderdeel van uw recht op overdraagbaarheid.

Wij kunnen anonieme informatie die u niet identificeert delen voor onze eigen commerciële doeleinden, of die van onze partners, waaronder het aantal bezoekers van Onze Website en het aantal kliks op onze advertenties en/of e-mails.

HOE GAAN WIJ OM MET INTERNATIONALE OVERDRACHTEN VAN UW PERSOONSGEGEVENS?

Uw persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven aan, opgeslagen, geraadpleegd en verwerkt vanuit/in een land of gebied waar een of meer dochterondernemingen van onze Groep of dienstverleners gevestigd zijn, met inbegrip van landen in de Europese Economische Ruimte (EER) en Zwitserland, voor de hierboven genoemde doeleinden. Doorgiften buiten de EER kunnen plaatsvinden in het kader van de volgende activiteiten: het beheer en de moderatie van productbeoordelingen (Verenigde Staten, Madagaskar), IT-ondersteuning en onderhoudsdiensten (Verenigde Staten en India), fraudepreventie en het gebruik van gegevens online en op sociale netwerken (Verenigde Staten).

Wanneer wij uw gegevens doorgeven naar een land dat niet onder een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie valt, nemen wij alle nodige maatregelen om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen, met inbegrip van het gebruik van de standaardcontractbepalingen van de Europese Commissie, de toepassing van de vereiste aanvullende contractuele, organisatorische en technische maatregelen en het monitoren van de door deze dienstverleners gehanteerde standaarden met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens en beveiliging.

Sommige van onze dienstverleners die zijn gevestigd in de Verenigde Staten en aan wie wij uw persoonsgegevens doorgeven kunnen zijn gecertificeerd op basis van de EU-US Data Privacy Framework met betrekking tot de verzameling, het gebruik en het bewaren van persoonsgegevens uit EER lidstaten. In zulke gevallen zijn deze dienstverleners geregistreerd bij de US Department of Commerce als zijnde in naleving van de principes van de Data Privacy Framework. U kunt de lijst van ondernemingen die zijn gecertificeerd op basis van de Data Privacy Framework raadplegen via deze link.

Wanneer onze dienstverleners die zijn gevestigd in de Verenigde Staten zijn gecertificeerd op grond van het EU-US Data Privacy Framework wordt de doorgifte van uw persoonsgegevens aan deze dienstverleners uitgevoerd in overeenstemming met die certificering.

U kunt meer informatie over deze waarborgen krijgen door per e-mail of per post contact met ons op te nemen op de adressen die in de rubrieken "Uw rechten" en "Contact opnemen met ons" hieronder staan vermeld.
 

HOE LANG BEWAREN WE UW PERSOONGEGEVENS?

Tenzij anders aangegeven, bewaren wij uw persoonsgegevens gedurende de tijd die strikt noodzakelijk is om de bovengenoemde doeleinden te verwezenlijken, overeenkomstig de toepasselijke wetgeving.

Als algemene regel geldt:

 • Tenzij u bezwaar maakt of verzoekt om verwijdering, bewaren wij uw klantgegevens voor de duur van onze zakelijke relatie en voor een periode van nog eens drie jaar na het laatste contact of de beëindiging van deze zakelijke relatie (geen actieve interactie met ons), in overeenstemming met de voorschriften en lokale richtlijnen. Aan het einde van deze periode van drie jaar kunnen wij opnieuw contact met u opnemen om na te gaan of u wilt dat wij uw gegevens in onze klantenbestand bewaren. Als wij geen positief en expliciet antwoord van u ontvangen, worden uw gegevens verwijderd of tijdelijk gearchiveerd voor bewijsdoeleinden, in overeenstemming met de geldende wettelijke bepalingen;
 • Als u zich heeft ingeschreven voor het ontvangen van marketingmateriaal, bewaren wij uw persoonsgegevens totdat u zich uitschrijft, totdat u ons vraagt deze te verwijderen of na een periode van drie jaar van inactiviteit (geen actieve interactie met ons);
 • Bankgegevens worden verwijderd zodra de transactie is voltooid, of gearchiveerd voor bewijsdoeleinden, in overeenstemming met de geldende wettelijke bepalingen. Met uw uitdrukkelijke toestemming kunnen deze gegevens worden bewaard tot de vervaldatum op uw bankkaart. Uw visuele cryptogram wordt niet bewaard;
 • In voorkomend geval kunnen gegevens betreffende uw identiteitsdocumenten maximaal één jaar worden bewaard voor het geval u uw rechten doet gelden;
 • De gegevens die nodig zijn om een recht of contract te bewijzen, of die worden bewaard om te voldoen aan een wettelijke verplichting, worden gearchiveerd in overeenstemming met de geldende wettelijke bepalingen;
 • Informatie met betrekking tot de opname van telefoongesprekken om de kwaliteit van onze klantenservice te verbeteren, wordt bewaard zolang als nodig is voor dit doel, met een maximum van zes maanden;
 • Als u contact met ons opneemt in verband met de uitoefening van uw rechten, bewaren wij uw persoonsgegevens zo lang als nodig is om uw verzoek te verwerken en voor bewijsdoeleinden, in overeenstemming met de geldende wettelijke bepalingen; en
 • Als wij cookies op uw apparaat installeren, bewaren wij uw gegevens alleen voor de duur die nodig is om hun doel te bereiken (bijvoorbeeld voor de duur van een sessie voor cookies die zijn gekoppeld aan het winkelwagentje of sessie-identificatiecookies) en voor een bepaalde periode in overeenstemming met de regelgeving en lokale instructies.

In sommige gevallen zijn wij verplicht gegevens langer te bewaren om aan onze wettelijke en administratieve verplichtingen te voldoen en om ons in staat te stellen onze rechten uit te oefenen (bijv. het indienen van een rechtsvordering). Wij kunnen ook geanonimiseerde gegevens bewaren voor statistische doeleinden.


Wanneer wij de informatie niet meer nodig hebben, wordt deze uit onze systemen verwijderd of geanonimiseerd zodat deze niet meer kan worden gebruikt om u te identificeren.

HOE BESCHERMEN WIJ UW PERSOONGEGEVENS?

Wij verbinden ons ertoe passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onopzettelijke of onvrijwillige vernietiging, onopzettelijk verlies, wijziging, ongeoorloofde bekendmaking, toegang of gebruik.

 
SOCIALE MEDIA EN USER GENERATED CONTENT

Sommige van onze websites en applicaties, waaronder de L'Occitane community, stellen gebruikers in staat om hun eigen content te plaatsen. Houd er rekening mee dat alle content die op onze sociale platforms wordt geplaatst door het publiek kan worden gezien. U moet daarom waakzaam zijn met betrekking tot het plaatsen van bepaalde persoonsgegevens op deze platforms, zoals financiële gegevens, uw adres of eventuele gezondheidsproblemen. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor acties die door andere personen worden ondernomen als u persoonsgegevens plaatst op een van onze sociale media platforms.

WAT ZIJN MIJN RECHTEN?

 • Recht van inzage: U kunt toegang vragen tot uw persoonsgegevens. Als u om dergelijke toegang verzoekt, zullen wij u alle wettelijk vereiste informatie verstrekken, waaronder met name de doeleinden van de verwerking, categorieën van verwerkte gegevens, categorieën van ontvangers, bewaartermijnen van gegevens en uw rechten.

 • Recht op overdraagbaarheid: In bepaalde gevallen kunt u ook een kopie van uw persoonsgegevens krijgen die algemeen wordt gebruikt en machineleesbaar is, zodat u uw recht op gegevensoverdraagbaarheid kunt uitoefenen.

 • Recht op rectificatie: U kunt ons ook vragen om alle persoonsgegevens die op u betrekking hebben en die onjuist zijn te rectificeren en om onvolledige informatie aan te vullen.

 • Recht op gegevenswissing: Onder bepaalde omstandigheden kunt u verzoeken om uw persoonsgegevens te wissen. Het kan niettemin nodig zijn dat wij bepaalde beperkte gegevens in een gearchiveerde database bewaren, in het bijzonder als wij een wettelijke verplichting hebben om persoonsgegevens te bewaren of als de gegevens nodig zijn om een recht uit te oefenen of te verdedigen in een rechtbank.

 • Recht om de verwerking te beperken: Onder bepaalde omstandigheden kunt u verzoeken om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken, in het bijzonder wanneer u verzoekt om rectificatie van uw persoonsgegevens.

 • Recht om uw toestemming in te trekken: Wanneer de verwerking van uw persoonsgegevens is gebaseerd op uw toestemming, kunt u op elk moment uw eerder aan ons gegeven toestemming intrekken. Een dergelijke intrekking heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking op basis van uw toestemming vóór de intrekking.

 • Recht van bezwaar: U kunt ook op elk moment bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens wanneer deze worden gebruikt voor commerciële prospectiedoeleinden of om redenen die verband houden met uw specifieke situatie.

Uw rechten uitoefenen:

 • U kunt per e-mail of per brief contact met ons opnemen op de adressen die worden vermeld in het gedeelte "Hoe kunt u contact met ons opnemen" hieronder.

 • U kunt de informatie in uw online account, en uw voorkeuren, ook op elk gewenst moment corrigeren, bijwerken en verwijderen door u aan te melden bij uw account en naar het gedeelte "Mijn account" te gaan.

 • Wat betreft marketingcommunicatie via e-mail kunt u uw toestemming intrekken door te klikken op "Uitschrijven" of door de instructies in onze communicatie te volgen. Het kan enkele dagen duren om uw verzoek te verwerken en het is mogelijk dat u gedurende deze periode promotionele berichten zult blijven ontvangen. Het uitoefenen van dit recht weerhoudt ons er niet van om u andere soorten niet-publiciteitsberichten te sturen, zoals e-mails ter bevestiging van transacties.

 • Als u toestemming heeft gegeven voor het gebruik van uw Locatiegegevens om de dichtstbijzijnde winkel te vinden, kunt u uw voorkeuren op elk gewenst moment wijzigen door de instellingen van uw browser te wijzigen.

U kunt ook per e-mail contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming van L'Occitane ("FG") voor vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens, op het volgende adres: dpo@loccitane.com.


U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.


PERSOONSGEGEVENS VAN MINDERJARIGEN

Onze diensten zijn niet bedoeld voor minderjarigen jonger dan 16 jaar. Wij verzamelen of verwerken niet bewust persoonsgegevens van minderjarigen jonger dan 16 jaar.

 
LINKS NAAR WEBSITES EN DIENSTEN VAN DERDEN

Onze Websites en toepassingen kunnen links bevatten naar andere sites, toepassingen en diensten dan die van L'Occitane die kunnen worden beheerd door derden. Wij geven geen goedkeuring aan en zijn niet verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door deze websites van derden, zelfs niet als wij een link naar deze sites aanbieden. Deze bedrijven kunnen hun eigen beleid hebben voor de bescherming van persoonsgegevens en wij raden u ten zeerste aan dit beleid te lezen. Onze producten en diensten kunnen ook worden aangeboden via platforms van derden of andere kanalen van derden voor hun eigen doeleinden, zelfs als wij een link naar deze websites bieden. Deze bedrijven kunnen hun eigen beleid hebben voor de bescherming van persoonsgegevens en wij raden u ten zeerste aan dit beleid te lezen. Wij wijzen alle aansprakelijkheid af met betrekking tot de praktijken voor de bescherming van persoonsgegevens van deze websites, toepassingen of diensten die niet worden geleverd door L'Occitane.

 
PERSOONSGEGEVENS VAN MINDERJARIGEN WIJZIGING VAN HET BELEID VOOR DE BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS

Dit Beleid voor de Bescherming van Persoonsgegevens kan periodiek worden bijgewerkt om wijzigingen in onze praktijken met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens weer te geven. Wij zullen u op de hoogte stellen van dergelijke wijzigingen, inclusief de ingangsdatum (wees u ervan bewust dat wij u alleen kunnen informeren als u uw contactgegevens heeft verstrekt in verband met eerdere interacties met ons).

 

CONTACT MET ONS OPNEMEN

Als u de informatie die wij over u hebben of uw voorkeuren wilt bijwerken, in het bijzonder als u uit onze distributielijsten verwijderd wilt worden, om uw rechten uit te oefenen of als u vragen heeft over de bescherming van uw persoonsgegevens, neem dan contact met ons op per e-mail op  contact.nl-be@loccitane.com of per brief naar het volgende adres:

L'OCCITANE - KLANTENSERVICE
Heiligeweg 24
1015RX Amsterdam
Nederland