ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN
 

De onderhavige Verkoopvoorwaarden zijn zonder beperking of voorbehoud van toepassing op alle verkopen van Producten en Cadeaubonnen die door L'Occitane worden voorgesteld en uitsluitend worden gesloten op de website https://be.loccitane.com aan de niet-professionele Klant. Er wordt gepreciseerd dat de Producten en Geschenkkaarten bestemd zijn voor het persoonlijk gebruik van de Klant, zonder enig rechtstreeks verband met de beroepsactiviteit van deze laatste

Zij mogen door de Cliënt worden afgedrukt en bewaard.

Bijgevolg houdt de bestelling door de Klant van een Product of een Cadeaubon die te koop wordt aangeboden op de website https://be.loccitane.com de volledige aanvaarding in van deze Algemene Verkoopsvoorwaarden, waarvan de Klant erkent kennis te hebben genomen alvorens de bestelling te plaatsen.

Producten en Giftcards
E-Giftcards
Verkoper
Klant
Bestellen
Geschenkverpakking
Levering
Betaling
Klantendienst
Vertrouwelijkheid, bescherming van persoonsgegevens en recht van verzet
Wijziging van deze algemene verkoopvoorwaarden
Intellectueel eigendom
Uw mening over onze producten

Producten en Giftcards

De Klant is op de hoogte van de essentiële kenmerken van de Producten en/of Cadeaubonnen die hij/zij wenst te bestellen.

Producten

De Producten die op de onderhavige website https://be.loccitane.com te koop worden aangeboden, vormen het aanbod van L'Occitane. L'Occitane behoudt zich het recht voor om haar collectie te allen tijde te wijzigen en om de lijst en de assortimenten van de Producten te wijzigen.

De foto's van de op onze website gepresenteerde Producten zijn niet contractueel. L'Occitane ziet er echter op toe dat de foto's en tekeningen een getrouwe weergave zijn van het aangeboden product en geen onduidelijkheid bevatten over met name de begrippen afmeting, gewicht, kwaliteit.

De lijsten met ingrediënten die worden gebruikt in de samenstelling van de producten van L'Occitane worden regelmatig bijgewerkt. Lees voor gebruik van een L'Occitane product de ingrediëntenlijst op de verpakking om er zeker van te zijn dat de ingrediënten geschikt zijn voor uw persoonlijk gebruik.

Giftcards

De L'Occitane Gift Card is een particuliere kaart die vooraf betaald wordt bij de bestelling. De Gift Card is 12 maanden geldig vanaf de datum van aankoop in een van de deelnemende boetieks https://be.loccitane.com/boetiek volgens de voorwaarden vermeld op deze site en binnen de limiet van de beschikbare hoeveelheden. Aan het eind van deze periode zal het niet langer bruikbaar zijn.

De Gift Card zal door L'Occitane worden geactiveerd op het moment van de bestelling via Internet of bij aankoop in een van de deelnemende boetieks https://be.loccitane.com/boetiek.

Zij kan binnen de grenzen van haar waarde in één of meer termijnen worden gebruikt en bij aanvaarding met een ander betaalmiddel worden aangevuld. Meerdere Gift Cards kunnen niet gecombineerd worden voor dezelfde aankoop. De Gift Card wordt automatisch gedebiteerd voor zijn volledige waarde als het aankoopbedrag hoger is dan de waarde van de kaart op het moment van de online aankoop. Het saldo en de geldigheidsdatum van de Gift Card kan worden bekeken in de winkel of op onze speciale pagina HIER.

In de winkel kan het eenmalig worden opgeladen voor een bedrag tussen € 15 en € 150. Op de website https://be.loccitane.com zullen ze een vaste waarde hebben van €25, €50, €75, €100 en €150. De Gift Card besteld via de website https://be.loccitane.com zal worden gebruikt :
- door de aankoop van Producten op dezelfde website volgens de hieronder beschreven procedure,
- door de aankoop van Producten in een van de deelnemende boetieks https://be.loccitane.com/boetiek

L'Occitane kan niet aansprakelijk worden gesteld in het geval dat sommige van de hierboven vermelde boetieks verdwijnen en/of de Gift Card niet langer accepteren, om welke reden dan ook. Elke teruggave van de cadeaubon die niet het gevolg is van de uitoefening van de wettelijke garantie of van het herroepingsrecht, zal niet in aanmerking worden genomen. De Gift Card zal niet worden vervangen of terugbetaald in geval van verlies, diefstal, vervalsing of verval. De Gift Card gekocht op de website https://be.loccitane.com of in een van de winkels in Nederland kan alleen worden geactiveerd op Nederlands grondgebied en op de website https://be.loccitane.com.

Naar boven


E-Giftcards

De L'Occitane E-Gift Card is een particuliere en vooraf betaalde kaart die alleen kan worden gekocht via de link https://nl.loccitane.buybox.net/ . Bij de aankoop kan de Klant kiezen tussen 5 opties:
• Aanmaak en onmiddellijk afdrukken van de L'Occitane E-Gift Card
• Creatie van de L'Occitane E-Gift Card en uitgestelde druk ervan
• Onmiddellijke aanmaak van de L'Occitane E-Gift Card en verzending per e-mail naar de ontvanger
• Aanmaak van de L'Occitane E-Cadeaukaart en offline verzending ervan per e-mail naar de begunstigde
• Deelname aan een reeds aangemaakte L'Occitane E-Cadeaubon.

De aankoop van een e-gift card kan niet worden gecombineerd met lopende promotieaanbiedingen of met voordelen en aanbiedingen die aan uw getrouwheidsprogramma zijn gekoppeld. Het wordt alleen aangekocht en kan niet worden toegevoegd aan fysieke producten

De L'Occitane E-Cadeaukaart is 1 jaar geldig vanaf de datum van de internetbestelling onder de op de website vermelde voorwaarden en binnen de grenzen van de beschikbare hoeveelheden. Aan het eind van deze periode zal het niet langer bruikbaar zijn.

De L'Occitane E-Cadeaukaart zal door L'Occitane worden geactiveerd op het moment van de internetbestelling. Zij kan binnen de grenzen van haar waarde in één of meer termijnen worden gebruikt en bij aanvaarding met een ander betaalmiddel worden aangevuld. Er kunnen niet meerdere E-Cadeaubonnen voor dezelfde aankoop worden verzameld. De E-Cadeaubon kan niet worden gecombineerd met de L'Occitane Cadeaubon. De L'Occitane E-Cadeaukaart wordt automatisch gedebiteerd met de volledige waarde als het aankoopbedrag hoger is dan de waarde van de kaart op het moment van de online aankoop en de Klant moet het bedrag aanvullen met een andere door L'Occitane geaccepteerde betaalmethode.

Het saldo en de geldigheidsdatum van de E-Gift Card vindt u op onze speciale pagina HIER.

Het kan eenmalig worden opgeladen voor een bedrag tussen 15€ en 150€. Op de website https://nl.loccitane.buybox.net/ zullen ze een vaste waarde hebben van 15€, 50€ 100€ en 150€.

De via de website be.loccitane.com bestelde E-Cadeaubon kan worden gebruikt om Producten te kopen op de website be.loccitane.com volgens de hieronder beschreven procedure, of om Producten te kopen in een van de deelnemende boetieks. L'Occitane kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van verdwijning van sommige van de boetieks die hierboven zijn vermeld.

De L'Occitane E-Gift Card gekocht op de website https://be.loccitane.com kan alleen worden geactiveerd op Belgisch en Luxemburgs grondgebied en op de website be.loccitane.com.

Elke teruggave van de L'Occitane E-Gift Card die niet het gevolg is van de uitoefening van de wettelijke garantie of van het herroepingsrecht, zal niet in aanmerking worden genomen. De L'Occitane E-Gift Card wordt niet vervangen of terugbetaald in geval van verlies, diefstal, vervalsing of verval.

De persoonlijke gegevens die specifiek zijn voor de bestelling van een E-Gift Card worden verwerkt en verzameld in geautomatiseerde vorm met als enig doel het beheer van de bestelling door BuyBox voor rekening van L'Occitane. De Klant beschikt, overeenkomstig de wet van 27 april 2016, over een recht van toegang, rectificatie en verzet met betrekking tot alle hem betreffende persoonsgegevens. Dit recht kan worden uitgeoefend per e-mail op het volgende adres: contact.nl-be@loccitane.com of per post op het volgende adres L'OCCITANE EN PROVENCE- KLANTENDIENST – Heiligeweg 24 – 1012 XR Amsterdam, Nederland.

Naar boven


Verkoper

De verkoop van producten op deze site op https://be.loccitane.com wordt gedaan door het bedrijf L'OCCITANE BELGIUM BV, Besloten vennootschap met als Maatschappelijke zetel te Desguinlei 6, 2018 Antwerpen, geregistreerd in het Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0874598124.

Bij levering in Luxemburg: De verkoop van producten op deze site op https://be.loccitane.com wordt gedaan door het bedrijf L’OCCITANE BELGIUM SRL, Succursale de Luxembourg, Besloten vennootschap met als Maatschappelijke zetel te route d’Arlon, immobilier Belle Etoile, 8050 Bertrange, Luxemburg, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder het nummer B160508.

E-mailadres: contact.nl-be@loccitane.com

Telefoonnummer: 0800 290 56

Naar boven


Klant

L'Occitane biedt de verkoop van haar Producten en Cadeaubonnen op de website https://be.loccitane.com aan aan consumenten die de rechtsbevoegdheid hebben om een bestelling te plaatsen (hierna te noemen "Klant"). L'Occitane kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor het controleren van de rechtsbevoegdheid van elke Klant.

Naar boven


TARIEVEN

De verkoopprijs van de Producten en Cadeaubonnen aangegeven in euro's is de prijs die van kracht is op het moment van de bestelling. Deze prijzen omvatten niet de verzendingskosten, die worden gefactureerd bovenop de prijs van de aangekochte Producten en Cadeaubonnen volgens de voorwaarden die hierna worden gedefinieerd en die aan de Klant worden meegedeeld voor de validatie van de bestelling. De prijzen zijn inclusief de belasting over de toegevoegde waarde die van toepassing is op de dag van de bestelling.

De door L'Occitane gepresenteerde aanbiedingen zijn geldig zolang zij op de website worden aangekondigd en binnen de grenzen van de beschikbare voorraden. Indicaties over de beschikbaarheid van Producten en Cadeaubonnen worden verstrekt op het moment van het plaatsen van de bestelling, indien van toepassing.

Naar boven


Bestellen

L'OCCITANE biedt u de mogelijkheid om te bestellen via het middel van uw keuze, om u zo beter tevreden te stellen.

OP DE WEBSITE (voor producten en cadeaubonnen)

 

Betaling kan enkel gebeuren met kredietkaart, Bancontact, PayPal of Gift Card.

 

 

De Klant heeft de mogelijkheid om de gegevens van zijn bestelling te controleren en eventuele fouten te corrigeren.

 

 

De klant mag maximaal 6 artikelen voor dezelfde referentie gebruiken.

 

 

Vanaf het moment dat de Klant zijn bestelling bevestigt door te klikken op het icoontje ["INSTELLING - Bestelling met betalingsverplichting"], wordt hij geacht de inhoud en de voorwaarden van de bestelling te hebben aanvaard met volledige kennis van zaken, en in het bijzonder van de onderhavige Algemene Verkoopsvoorwaarden, de prijzen, de volumes, de kenmerken, de hoeveelheden en de leveringstermijnen van de te koop aangeboden en door de Klant bestelde Producten en Cadeaubonnen.

 

 

De verkoop wordt definitief op het ogenblik van de bevestiging van de bestelling door de Klant, onverminderd het herroepingsrecht van de Klant (waarvan de voorwaarden hieronder worden beschreven). Deze bestelling zal door L'Occitane worden bevestigd door het verzenden van een e-mail aan de Klant met alle eerder door L'Occitane verstrekte gegevens, waaraan het herroepingsformulier zal worden gehecht.

 

 

Een tweede e-mail zal naar de Klant worden gestuurd wanneer de bestelling wordt verzonden.

 

 

L'Occitane beveelt aan dat de Klant beide e-mails bewaart. De Klant wordt ervan in kennis gesteld dat de twee e-mailberichten zullen worden verzonden naar het e-mailadres dat de Klant bij de identificatie, vóór het plaatsen van de bestelling, heeft opgegeven. Daarom kan L'Occitane niet aansprakelijk worden gesteld in geval van een fout bij het invoeren van het betreffende e-mail adres, of in geval van het niet ontvangen van de e-mail ter bevestiging van de bestelling.

 

 

L'Occitane zal het recht hebben om de volledige prijs die overeenkomt met de bestelling te innen:
- voor betalingen met een cadeaubon: zodra de e-mail met de bevestiging van de bestelling is verzonden;
- Voor betalingen via andere betaalwijzen die op de website worden aanvaard: zodra de e-mail waarin de Klant op de hoogte wordt gesteld van de verzending van de bestelling, is verzonden.

 

 

PER TELEFOON: 0800 290 56 (lokale telefoniekosten) (Voor producten en giftcards)

 

De betaling kan gebeuren via Pay by Link. De Klant wordt verzocht zijn bestelling voor te bereiden en zijn betaalkaart mee te nemen wanneer hij belt.

Naar boven


Geschenkverpakking van de producten

Indien de Klant dit wenst, zal L'Occitane ook gratis geschenkpakketten samenstellen. L'Occitane stelt gratis geschenkdozen of -zakjes ter beschikking voor de Producten, zodat de Klant zijn eigen verpakking(en) kan samenstellen. L'Occitane behoudt zich het recht voor om het soort geschenkverpakking te kiezen.

Naar boven


Levering

Plaats van levering

L'Occitane levert de Producten en Cadeaubonnen in België en Luxemburg.

De Producten en Cadeaubonnen zullen worden verzonden naar het leveringsadres dat de Klant tijdens de bestelprocedure heeft opgegeven.

De leveringskosten zijn inclusief alle belastingen.

Leveringstermijn voor producten en cadeaubonnen

De maximale leveringstermijn bedraagt 30 werkdagen vanaf de bevestiging van de bestelling.

Ter informatie en zonder dat L'Occitane aan deze vertraging gebonden is, wordt de gemiddelde leveringstermijn vanaf de ontvangst van de e-mail ter bevestiging van de verzending geschat op :

LEVERINGSMETHODE BIJDRAGE IN DE VERZENDKOSTEN AFHANKELIJK VAN HET BEDRAG VAN UW BESTELLING TYPE LEVERING LEVERTIJD
<50 € ≥50 €
CLICK & COLLECT – Levering in de boetiek 4,90 € GRATIS Levering in een L’Occitane boetiek naar keuze uit de voorgestelde lijst 3-4 werkdagen
CLICK & COLLECT – Afhaling in de boetiek GRATIS GRATIS Afhaling in een L’Occitane boetiek naar keuze uit de voorgestelde lijst Vanaf 2u
STANDAARD LEVERING 4,90 € GRATIS Standaard levering, geleverd aan huis met handtekening 3-4 werkdagen

Deze levertijden gelden vanaf het moment dat u uw bestelling voor 12:00 uur plaatst, voor een artikel dat op voorraad is, en mits u met creditcard betaalt.

Naar boven


Leveringsmethoden voor producten en giftcards

STANDAARD LEVERING: LEVERING MET HANDTEKENING

De leveringskosten bedragen 4,90 euro. Dit tarief geldt voor levering in België en Luxemburg.

Bezorgkosten zijn gratis voor alle bestellingen boven of gelijk aan 50€.

De ontvanger kan zijn pakket traceren aan de hand van het pakketnummer dat hij per e-mail ontvangt of, bij gebrek daaraan, via de Klantendienst.

Het pakket wordt persoonlijk afgeleverd tegen handtekening op het afleveradres.

U zult kunnen communiceren met het leveringsvolgsysteem om de leveringsinformatie bij te werken.

Indien de eerste leveringspoging niet slaagt, wordt een "oproepkaart" in de brievenbus van de ontvanger achtergelaten met het adres van het afhaalpunt waar het pakket gedurende 5 dagen kan worden afgehaald.

Indien de geadresseerde het pakket niet afhaalt binnen de door de postdiensten aangegeven termijn, zal het pakket naar ons magazijn worden teruggezonden en zullen de retourkosten aan de klant in rekening worden gebracht. De bestelde Producten en Cadeaubonnen zullen ofwel terugbetaald worden ofwel opnieuw verzonden worden.

In geval van betwisting over de levering zelf, geldt het computersysteem van de vervoerder (knipperen) als bewijs, behoudens door de Klant geleverd tegenbewijs.

Naar boven


LEVERING EN AFHALING IN L’OCCITANE BOETIEK

Het pakket wordt geleverd in de L'Occitane en Provence boetiek die door de klant is gekozen uit de lijst die op het moment van de bestelling is voorgesteld.

De leveringskosten bedragen 4,90 €. Dit tarief geldt voor levering in België en Luxemburg. De verzendkosten in de winkel zijn gratis voor alle bestellingen van €20 of meer.

De Klant ontvangt een bevestigingsmail na ontvangst van zijn bestelling in de winkel. Het pakket blijft gedurende 7 kalenderdagen ter beschikking van de Klant. Om deze af te halen, moet de Klant deze e-mail (afgedrukt of op zijn Smartphone) en een geldig identiteitsbewijs tonen.

Na deze termijn van 7 dagen wordt het pakje terug in voorraad genomen en krijgt de Klant het bedrag van zijn bestelling terugbetaald, verminderd met de bijdrage in de leveringskosten.

Naar boven


Vertraging levering producten en giftcards

In geval van vertraging in de levering (levering van meer dan 30 dagen) kan de Klant L'Occitane verzoeken om de levering binnen een redelijke extra termijn te verrichten. Indien L'Occitane dit niet heeft gedaan, heeft de Klant het recht zijn bestelling te annuleren, tenzij L'Occitane dit inmiddels heeft gedaan of indien de vertraging in de levering het gevolg is van een geval van overmacht zoals hierna omschreven.

 

De annulering van de bestelling kan doorgegeven via:
- e-mail naar het volgende adres: contact.nl-be@loccitane.com
- telefoon op 0800 290 56 (lokale telefoniekosten) van maandag tot vrijdag van 10u tot 17u
- aangetekende brief met ontvangstbevestiging aan het volgende adres:
L’OCCITANE EN PROVENCE
KLANTENDIENST
Heiligeweg 24
1012 XR Amsterdam

Bij annulering van de bestelling zal L'Occitane het totaal van de betaalde bedragen aan de Klant terugbetalen, uiterlijk binnen veertien dagen na de datum waarop de overeenkomst werd geannuleerd.

Naar boven


Betaling

Voor aankopen van producten en e-giftcards op de site https://be.loccitane.com

1. BETALING MET CREDIT CARD (beveiligde betaling)
L’Occitane acceptert betalingen met Visa en Mastercard.

BEVELIGING

Betalingen op deze website worden gedaan met een creditcard via een beveiligd betalingssysteem. Deze website beveiligt uw vertrouwelijke informatie met een VeriSign SSL-certificaat. De uitgewisselde informatie wordt gecodeerd met SSL (Secure Socket Layer) alvorens te worden verzonden. Aangezien deze informatie onleesbaar is, kan niemand ze gebruiken zonder uw medeweten.

Om de veiligheid van uw bankgegevens te verhogen, slaat L'OCCITANE ze niet op. Daarom moet u ze bij elke nieuwe bestelling aan ons meedelen.

L'Occitane behoudt zich het recht voor om elke bestelling en/of levering op te schorten of te annuleren in geval van niet-betaling door de Klant, betalingsincident en/of fraude bij het gebruik van de website of de door de Klant gekozen betalingswijze.

2. BETALING MET BANCONTACT
L’Occitane acceptert betalingen met Bancontact.

BEVELIGING
Betalingen op deze website worden gedaan met een creditcard via een beveiligd betalingssysteem.

3. BETALING MET PAYPAL
L’Occitane acceptert betalingen met PayPal.

BEVELIGING
Betalingen op deze website worden gedaan met een creditcard via een beveiligd betalingssysteem.

4. BETALING DOOR KLARNA
In samenwerking met Klarna bieden we je de betaaloptie "Betalen binnen 30 dagen" voor alle aankopen tot 1500€. De factuur wordt opgemaakt wanneer de bestelling wordt verzonden en wordt per e-mail. De betaling wordt overgemaakt aan Klarna. Let op: de Klarna-factuur is alleen beschikbaar voor consumenten. De volledige voorwaarden vindt u hier 
https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/0/nl/invoice?credit_time=30
en informatie over vertrouwelijkheid en gegevensbescherming https://www.klarna.com/nl/privacy/

Als je kiest voor een Klarna betaalmethode
1. Selecteer Klarna in het onderdeel "Betaling".
2. Je wordt automatisch doorgestuurd naar de Klarna-pagina. Vul alle vereiste gegevens correct in zodat Klarna een kredietcontrole kan uitvoeren. Als je gegevens onjuist zijn ingevuld, is het mogelijk dat de controle niet kan worden uitgevoerd en dat je bestelling niet door Klarna wordt geaccepteerd. Wijzig je persoonlijke gegevens in je klantenaccount, want daar worden je gegevens vandaan gehaald.
3. Zodra de betaling succesvol is afgerond, wordt je automatisch doorgestuurd naar je winkelmandje en ontvang je een bevestiging van je bestelling.
4. Je ontvangt de Klarna-factuur per e-mail zodra je bestelling is verzonden. Let op: je ontvangt de factuur per e-mail rechtstreeks van Klarna en niet van L'OCCITANE als verzender.
 

5. BETALING MET GIFTCARD
Betalingen met giftcard op Internet of per telefoon:

 

De Klant moet de 19 nummers meedelen die op de Gift Card staan alsook de vertrouwelijke code die verkregen wordt door het grijze deel op de achterkant van de Gift Card te krassen (cryptogram).

De volledige waarde van de Gift Card zal gedebiteerd worden indien het bedrag van de bestelling gelijk is aan of hoger is dan de waarde van uw kaart. De Klant kan het bedrag dat op de Gift Card in rekening wordt gebracht niet kiezen.

De Klant kan indien nodig aanvullen met de door L'Occitane geaccepteerde betaalmethode van zijn keuze.

De Klant legt gewoon de Gift Card voor aan de kassa en voltooit de transactie met de betaalmethode van zijn keuze die door de winkel wordt aanvaard.

De Gift Card kan niet in cash terugbetaald worden door de deelnemende winkels die ze aanvaarden. De Gift Card is persoonlijk en kan niet gratis of tegen betaling worden weggegeven of doorverkocht.

Voor meer informatie over de aankoopwijze nodigt L'Occitane de Klant uit rechtstreeks contact op te nemen met de Klantenservice.

CONTROLE VAN DE TRANSACTIE

In het kader van de controle van de bestellingen kan L'Occitane met de Klant contact opnemen, op welke wijze dan ook, om een transactie te valideren en kan zij, indien nodig, alle nuttig geachte bewijsstukken opvragen (met betrekking tot de identiteit en/of de woonplaats en/of de gebruikte betaalmiddelen). De Klant zal de vereiste bewijzen moeten leveren binnen 15 werkdagen na ontvangst van het verzoek van L'Occitane.

De Klant wordt ervan in kennis gesteld dat vertraging, verzuim of weigering van het verstrekken van de vereiste bewijsstukken zal leiden tot annulering van de bestelling door L'Occitane.

Na ontvangst van de documenten en in geval van bevestiging van de bestelling door L'Occitane, zal de vertraging in het verzenden van de door de Klant gevraagde documenten de levering van het/de bestelde Product(en) en Cadeaubon(nen) vertragen.

Naar boven


EIGENDOMSVOORBEHOUD

L'Occitane behoudt zich het eigendom voor van de geleverde Producten en Cadeaubonnen tot volledige betaling van de prijs.

Naar boven


VERANTWOORDELIJKHEID

L'Occitane zet zich in voor de goede uitvoering van de verplichtingen die voortvloeien uit het contract. L'Occitane kan zich echter geheel of gedeeltelijk van haar verantwoordelijkheid ontheffen door te bewijzen dat de niet-uitvoering of de slechte uitvoering van het contract te wijten is hetzij aan de Cliënt, hetzij aan de onvoorzienbare en onoverkomelijke handeling van een derde bij het contract, hetzij aan een geval van overmacht (bijv. stakingen, ongevallen, rellen, brand, enz. die onvoorzienbare en onweerstaanbare gebeurtenissen vormen)

L'Occitane kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele ongemakken of schade die voortvloeit uit het gebruik van het Internet-netwerk.

Naar boven


OVERDRACHT VAN RISICO

Het risico van verlies of beschadiging van de goederen gaat over op het moment waarop de klant of een door hem aangewezen derde, die niet de door de handelaar voorgestelde vervoerder is, de goederen fysiek in ontvangst neemt.


Naar boven


Klantendienst en klachtenbehandeling

Pour toute question ou réclamation relative à l’exécution du contrat, le Client peut contacter le Service Clients selon les modalités suivantes :
>Per e-mail: contact.nl-be@loccitane.com of via ons contactformulier
Per telefoon: 0800 290 56 (lokale telefoniekosten) van maandag tot vrijdag van 10u tot 17u
Per post:
L’OCCITANE EN PROVENCE
KLANTENDIENST
Heiligeweg 24
1012 XR Amsterdam

BESCHIKBAARHEID VAN PRODUCTEN EN CADEAUBONNEN

Wij doen ons best om de beschikbaarheid van Producten en Cadeaubonnen te verzekeren. Aanbiedingen van Producten en Cadeaubonnen zijn geldig zolang ze op de website worden geadverteerd en zolang de voorraad strekt.

Informatie over de beschikbaarheid van Producten en Cadeaubonnen wordt aan de Klant verstrekt op het moment van de bestelling. Indien een Product of Cadeaubon in de bestelling niet beschikbaar is op het moment van de voorbereiding, zal L'Occitane automatisch een e-mail sturen naar de Klant. De Klant kan dan:
- Het product of de Gift Card vervangen dat niet in voorraad is door een product of een Gift Card van hetzelfde bedrag (behalve in het geval van een gratis product of Gift Card);
- de rest van de bestelling ontvangen zonder het product of de cadeaubon, het bedrag zal worden afgetrokken van het totaalbedrag van de bestelling en niet in rekening worden gebracht aan de Klant (behalve in het geval van een gratis product of cadeaubon);
- De hele bestelling annuleren.

WETTELIJKE GARANTIE VOOR PRODUCTEN EN GIFTCARDS

L'OCCITANE voldoet aan al haar wettelijke garantieverplichtingen, zoals de wettelijke conformiteitsgarantie. De wettelijke regels vinden hun oorsprong in een Europese richtlijn van 1999 (1999/44/EG), die is omgezet in Belgisch recht (wet van 1 september 2004) en opgenomen in het Burgerlijk Wetboek (art. 1649bis-1649octies). Na afloop van de wettelijke garantietermijn van twee jaar geldt weer de oude regeling van verborgen gebreken (art. 1641 e.v. BW).

In geval van gebrek aan overeenstemming (goederen die ongeschikt zijn voor het gebruik dat gewoonlijk van soortgelijke goederen wordt verwacht, die niet overeenstemmen met de door de verkoper gegeven beschrijving of die niet de eigenschappen bezitten die door de verkoper zijn aangekondigd of met u zijn overeengekomen) of verborgen gebreken (verborgen gebreken van het verkochte goed die het ongeschikt maken voor het gebruik waarvoor het was bestemd, of die dit gebruik zodanig verminderen dat de koper het niet zou hebben gekocht of er een lagere prijs voor zou hebben betaald indien hij daarvan op de hoogte was geweest) van het product en met inachtneming van de wettelijk vastgestelde voorwaarden, dient u uw klacht vooraf per post aan L'Occitane te richten op het volgende adres:

L'OCCITANE – KLANTENDIENST – Heiligeweg 24 – 1012 XR Amsterdam of per e-mail : contact.nl-be@loccitane.com

In geval van gebrek aan overeenstemming, zal L'Occitane het Product vervangen door hetzelfde of een gelijkwaardig product. De vervanging zal gebeuren binnen maximum 1 maand vanaf de ontvangst van het Product.

L'Occitane herinnert haar Klanten eraan dat de Cosmetische Producten van L'Occitane buiten bereik van vochtigheid, te hoge temperatuur of te veel licht bewaard moeten worden en dat er een uiterste houdbaarheidsdatum op kan staan. Cosmetische producten die niet onder de hierboven vermelde omstandigheden zijn bewaard, worden bijgevolg van de garantie uitgesloten.

L'Occitane garandeert de beschikbaarheid van de op de Gift Card geladen tegoeden in geval van een storing van haar kant.

RETOURZENDINGEN EN OMRUILINGEN :
Voor een retourzending of een ruil verzoekt L'Occitane de Klant contact op te nemen met de Klantenservice die de te volgen procedure zal aangeven en een retourformulier zal verstrekken dat moet worden ingevuld.

1. Teruggave op grond van het herroepingsrecht : 

De Klant heeft het recht om zich zonder opgave van redenen uit dit contract terug te trekken.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant het volgende meedelen aan L'OCCITANE -KLANTENDIENST – Heiligeweg 24 – 1012 XR Amsterdam of per e-mail : contact.nl-be@loccitane.com zijn besluit om zich uit deze overeenkomst terug te trekken door middel van een ondubbelzinnige verklaring (bijv. per post verzonden brief of e-mail). De Klant kan gebruik maken van het modelformulier voor herroeping door HIER te klikken, maar dit is niet verplicht.

Opdat de herroepingstermijn wordt nageleefd, volstaat het dat de Klant zijn mededeling betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht vóór het verstrijken van de herroepingstermijn verzendt.

In geval van terugtrekking van de Klant uit de huidige overeenkomst zal L'Occitane alle van de Klant ontvangen betalingen terugbetalen, met inbegrip van de leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit het feit dat de Klant, indien van toepassing, een andere leveringsmethode heeft gekozen dan de door L'Occitane voorgestelde goedkopere standaardleveringsmethode) zonder buitensporige vertraging en in ieder geval uiterlijk veertien kalenderdagen na de dag waarop L'Occitane in kennis is gesteld van het besluit om zich uit de huidige overeenkomst terug te trekken. L'Occitane zal overgaan tot terugbetaling met gebruikmaking van hetzelfde betaalmiddel dat de Klant heeft gebruikt voor de oorspronkelijke transactie, tenzij de Klant uitdrukkelijk instemt met een ander betaalmiddel; in ieder geval zal deze terugbetaling geen kosten voor de Klant met zich meebrengen. L'Occitane kan de terugbetaling uitstellen totdat L'Occitane de Producten en/of Cadeaukaarten heeft ontvangen of totdat de Klant een bewijs heeft van verzending van de Producten en/of Cadeaukaarten, de datum van het eerste van deze feiten.

De Klant moet de volledige bestelling (de Producten en/of de Cadeaubonnen en de Promotionele Geschenken) onverwijld en in ieder geval uiterlijk veertien kalenderdagen nadat de Klant zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen heeft meegedeeld, terugsturen naar het volgende adres L’OCCITANE EN PROVENCE – KLANTENDIENST – Heiligeweg 24 – 1012 XR Amsterdam - Nederland, waarbij deze termijn wordt geacht te zijn nageleefd indien de Klant de Producten en/of Cadeaubonnen vóór het verstrijken van de termijn van veertien dagen terugstuurt.

De Klant draagt de rechtstreekse kosten voor het terugzenden van de Producten en/of de Cadeaubonnen.

De Klant is enkel verantwoordelijk voor de waardevermindering van de Producten en/of Geschenkkaarten die het gevolg is van andere manipulaties dan deze die noodzakelijk zijn om de aard, de kenmerken en de goede werking van de Producten/Cadeaukaarten vast te stellen. Alle Producten en Cadeaubonnen moeten in de originele verpakking en in de originele staat aan L'Occitane worden geretourneerd. L'Occitane beschikt over een termijn van vier (4) kalenderdagen na ontvangst van de geretourneerde bestelling om de staat van de Producten en/of Cadeaubonnen te controleren.

Voor cosmetische Producten en om redenen van hygiëne en bescherming van de gezondheid, wordt de Klant er duidelijk op gewezen dat hij het herroepingsrecht verliest voor alle cosmetische Producten die na de levering niet meer verzegeld zijn.

Voor cosmetische producten die niet verzegeld zijn, gezien het feit dat om redenen van hygiëne en gezondheidsbescherming het herroepingsrecht niet van toepassing is op deze producten, zal L'Occitane :
-zal in geen geval overgaan tot terugbetaling van alle betalingen (met inbegrip van de transportkosten van de Klant);
-de terugbetaling van alle betalingen (met inbegrip van de transportkosten van de Klant) te eisen indien L'Occitane alle van de Klant ontvangen betalingen reeds heeft terugbetaald.

Voor alle producten die onder het merk L'Occitane op de markt zijn gebracht (met uitzondering van cosmetische producten en cadeaubonnen) en die beschadigd zijn, zal L'Occitane een korting van 50% toepassen op de terugbetaling van de genoemde producten (exclusief transportkosten), aangezien deze producten niet meer verkoopbaar zullen zijn als gevolg van hun waardevermindering en zullen
-overgaan tot terugbetaling van alle betalingen (inclusief de transportkosten van de Klant), verminderd met de 50% korting;
-de terugbetaling van alle betalingen te eisen (met inbegrip van de transportkosten van de Klant), verminderd met de 50% korting indien L'Occitane reeds alle van de Klant ontvangen betalingen heeft terugbetaald.

Voor de gebruikte cadeaubonnen zal L'Occitane een korting toepassen overeenkomstig het oorspronkelijke bedrag van de genoemde kaart en het bedrag dat door de kaarthouder zal zijn gebruikt vóór zijn beslissing tot intrekking en zal :
-alle betalingen terugbetalen (inclusief de transportkosten van de Klant) verminderd met de korting;
-de terugbetaling van alle betalingen (met inbegrip van de transportkosten van de Klant) te eisen, verminderd met de korting, indien de Klant reeds alle betalingen die hij van de Klant heeft ontvangen, heeft terugbetaald.

In geval van een probleem, nodigt L'Occitane de Klant uit om rechtstreeks en uitsluitend contact op te nemen met de Klantenservice.

2. Terugsturen onder wettelijke garanties:  

 

Voor een retourzending of omruiling nodigt L'Occitane de Klant uit contact op te nemen met de Klantenservice die de te volgen procedure zal aangeven.

 


RUILEN IN EEN FYSIEKE WINKEL :

De omruiling betreft Producten die in goede staat of met een fabricagefout zijn geleverd.

De Producten moeten in hun oorspronkelijke, ongebruikte verpakking worden aangeboden, eventueel met de bij de bestelling gevoegde geschenken. De omruiling zal enkel gebeuren voor een bedrag groter dan of gelijk aan de oorspronkelijke aankoop (exclusief verzendkosten). In geval van een hoger bedrag zal de Klant het verschil moeten aanvullen met het betaalmiddel van zijn keuze in de boetieks van L'Occitane.

In de winkel zal geen terugbetaling of tegoedbon worden afgegeven.

De uitwisseling moet plaatsvinden in de winkels van het land van levering van de bestelling, uit de lijst beschikbaar op: https://be.loccitane.com/boetiek

De Cadeaubonnen besteld op de website be.loccitane.com kunnen niet worden terugbetaald, gecrediteerd of omgeruild in de winkel.

In geval van een onregelmatigheid met betrekking tot de inhoud van de bestelling, nodigt L'Occitane de Klant uit om rechtstreeks contact op te nemen met de Klantenservice op 0800 290 56 (kosten van een lokaal gesprek).

Elke terugzending van een Product die niet voortvloeit uit de uitoefening van een garantie of het herroepingsrecht, met name in geval van een gebrek aan het Product, moet het voorwerp zijn van een formele overeenkomst tussen de Klant en L'Occitane. Dit zal, indien nodig, leiden tot de opstelling van een creditnota ten gunste van de Klant. De retourkosten zijn voor rekening van de Klant.

Elke teruggave van een Cadeaubon die niet het gevolg is van de uitoefening van de wettelijke garantie of van het herroepingsrecht zal niet in aanmerking worden genomen. De Gift Card zal niet worden vervangen of terugbetaald in geval van verlies, diefstal, vervalsing of verval.

Hoe retourneren (anders dan in geval van uitoefening van het herroepingsrecht):

De Producten en/of Cadeaubonnen moeten in hun originele verpakking teruggestuurd worden samen met de bestelling, indien van toepassing, zonder gebruikt te zijn, naar het volgende adres

L'OCCITANE EN PROVENCE - KLANTENDIENST – HEILIGEWEG 24 – 1012 XR AMSTERDAM

In geval van problemen, nodigt L'Occitane de Klant uit om 0800 290 56 te bellen (prijs van een lokaal gesprek)

Naar boven


MEDIATIE

Wij doen ons uiterste best om u volledig tevreden te stellen, onze klantenservice (contactgegevens hierboven, rubriek Klantenservice en klachtenbehandeling) staat tot uw beschikking om u te informeren en uw eventuele klachten te behandelen.

Voor bestellingen die u op de Site plaatst, kunt u uw eventuele klachten ook voorleggen op het platform voor geschillenbeslechting dat door de Europese Commissie online is gezet: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. De Europese Commissie zal uw klacht doorsturen naar de bevoegde nationale ombudsmannen.

Naar boven


BEVOEGDHEID

Eventuele geschillen of disputen die kunnen ontstaan als gevolg van of in verband met het contract tussen L'Occitane en de Klant kunnen worden opgelost door bemiddeling/verzoening.

De verkoop van Producten en/of Cadeaubonnen op deze website zijn onderworpen aan het Belgisch recht, ongeacht het land van verblijf van de Klant of de plaats van de bestelling. Elk geschil met betrekking tot het bestaan, de interpretatie, de uitvoering of de beëindiging van een contract tussen de Klant en L'Occitane is onderworpen aan de exclusieve bevoegdheid van de Belgische rechtbanken.

Naar boven


VERTROUWELIJKHEID, BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS EN RECHT OM BEZWAAR TE MAKEN TEGEN TELEFONISCH BENADEREN

L'OCCITANE verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van de Klant in geïnformatiseerde vorm met het oog op het beheer van de bestellingen en voor andere doeleinden die in ons Privacybeleid worden vermeld. De klant heeft het recht op toegang tot, rectificatie, verwijdering, beperking en overdracht van zijn gegevens, alsmede het recht om op elk moment bezwaar te maken tegen zijn toestemming en deze in te trekken, met name met betrekking tot de ontvangst van onze gepersonaliseerde aanbiedingen. U kunt contact met ons opnemen per e-mail op het volgende adres: contact.nl-be@loccitane.com of per post op het volgende adres: L'OCCITANE EN PROVENCE - KLANTENDIENST – HEILIGEWEG 24 – 1012 XR AMSTERDAM

Voor meer informatie over de verwerking van de persoonsgegevens van de Klant en over zijn rechten, nodigen wij u uit ons Beleid inzake de bescherming van persoonsgegevens te raadplegen. Evenzo heeft de Klant het recht om gratis inschrijving op de telefonische anticonvulsielijst aan te vragen, om niet te worden onderworpen aan telefonische commerciële prospectie.

Om de prestaties van de site en uw gebruik ervan te verbeteren, kunnen L'OCCITANE en zijn gemachtigde dienstverleners gebruik maken van instrumenten voor het meten van het publiek en het volgen van de navigatie (zoals cookies, tags, enz.). Voor meer informatie over deze hulpmiddelen en hoe u ze kunt instellen, kunt u ons cookiebeleid raadplegen

Naar boven


Wijziging van deze algemene verkoopvoorwaarden

L'OCCITANE behoudt zich het recht voor om op elk moment de inhoud of de kenmerken van deze Algemene Verkoopsvoorwaarden te wijzigen. Elke bestelling impliceert de aanvaarding van de Algemene Verkoopsvoorwaarden in hun huidige versie. Indien de Algemene Verkoopsvoorwaarden worden gewijzigd, zijn zij alleen van toepassing op bestellingen die vanaf de genoemde wijzigingen zijn gesloten.

Indien één of meer bepalingen van deze Algemene Verkoopvoorwaarden ongeldig worden verklaard of als zodanig worden aangemerkt op grond van een wet, een voorschrift of ingevolge een definitieve uitspraak van een bevoegde rechter, zullen de overige bepalingen al hun kracht en strekking behouden.

Naar boven


Intellectueel eigendom

De bedrijven van de L'Occitane Groep zijn houder van alle intellectuele en industriële eigendomsrechten met betrekking tot de Website en de merken van L'OCCITANE of beschikken over de gebruiksrechten die daarop betrekking hebben.

Toegang tot deze Website geeft u geen enkel recht op de intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Website, die het exclusieve eigendom blijft van de bedrijven van de L'Occitane Group.

De algemene structuur van de Site, maar ook de elementen die toegankelijk zijn op de Site, met name in de vorm van teksten, foto's, afbeeldingen al dan niet geanimeerd, pictogrammen, kaarten, geluiden, video's, software, databases, gegevens en alle andere elementen die de Site samenstellen zijn het exclusieve eigendom van de bedrijven van de L'Occitane Group.

U mag in geen geval de gehele of een gedeelte van de Site reproduceren, weergeven, wijzigen, verzenden, publiceren, aanpassen, op welke drager of op welke wijze dan ook, of op enigerlei wijze exploiteren, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de bedrijven van de L'Occitane Group.

U wordt ervan in kennis gesteld dat dit verbod in het bijzonder, maar niet uitsluitend, gericht is op praktijken zoals scrapping of het gebruik van robots met het oog op het extraheren of reproduceren van enig element van de Site, met inbegrip van de gepresenteerde productaanbiedingen, in het bijzonder voor commerciële doeleinden.

U mag geen frames maken of framingtechnieken gebruiken om handelsmerken, logo's of andere informatie (inclusief afbeeldingen, tekst, lay-out of vorm) van de L'Occitane Group in te sluiten zonder haar uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming. U mag geen metatags of andere "verborgen tekst" gebruiken met gebruikmaking van de naam of de handelsmerken binnen de L'Occitane Group zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van de L'Occitane Group.

De exploitatie van de gehele of gedeeltelijke Site zonder voorafgaande toestemming van de L'Occitane Group kan het voorwerp zijn van elke passende actie, met name een actie wegens namaak.

Het invoegen van hyperlinks naar enig deel van de Site is verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de L'Occitane Group.

Naar boven

Uw mening over onze producten

L'OCCITANE biedt haar consumenten de mogelijkheid hun waardering voor de door L'Occitane op de markt gebrachte producten te delen door meningen, adviezen, tips, suggesties, informatie, aanbevelingen (de "Meningen") te publiceren over de door L'OCCITANE op de markt gebrachte producten die zij hebben gebruikt en deze een waardering te geven door naar de speciale pagina van haar website https://be.loccitane.com.

Naar boven