Reglement Sampling DIVINE CREAM MASK


Reglement "Divine Cream Mask 2015"

ARTIKEL 1. ORGANISATOR

 

Relais L’Occitane SARL, ingeschreven in het Handelsregister van Manosque onder het nummer 317 097 350, waarvan het hoofdkantoor gevestigd is te ZI St Maurice, 04100 Manosque, Frankrijk (hierna “L’Occitane” genoemd) schenkt aan al de deelnemers (hierna « deelnemers ») de mogelijkheid om een proefje Divine Cream Mask acht (8) ml te ontvangen (hierna « aanbieding ») en dit zolang de voorraad strekt in de deelnemende boetieks en de e-boetiek op het volgende adres (https://nl.loccitane.com/divine-cream-mask-sampling,50,2,72555,780360.htm)

 

ARTIKEL 2. DEELNEMERS


Iedere meerderjarige fysieke persoon, woonachtig in België en Luxemburg kunnen genieten van de aanbieding.

De deelname houdt de onvoorwaardelijke goedkeuring van het onderstaande reglement in (hierna « reglement »).


ARTIKEL 3 – DE PERIODE


De deelnemers kunnen hun inschrijven van 2 september 2015 (middernacht) tot 30 oktober 2015 (18 uur) op de website loccitane.nl (hierna « website »)

De deelnemers kunnen de aanbieding ontvangen aan de hand van de promotiecode vermeld op de bevestigingsemail van de inschrijving. Van 02 september 2015 (starttijd is afhankelijk van de openingsuren van de deelnemende boetieks en middernacht voor de e-boetiek) tot en met 30 oktober 2015 (18 uur) bij aankoop van ieder L’Occitane product in de deelnemende boetieks en op de e-boetiek loccitane.nl door de promotiecode in het promotiecode vakje van uw winkelmand te valideren.


ARTIKEL 4 – PRINCIPE EN
MODALITEITEN VAN DE DEELNAME


De deelnemer moet het invulformulier, beschikbaar op de website loccitane.nl, volledig en correct invullen. Iedere deelnemer vermeldt de aanspreking, de naam, voornaam en adresgegevens.
Ieder deelnameformulier die niet alle gevraagde informatie bevat zal ongeldig zijn.

De deelnemer verbindt zich er toe om het formulier te goeder trouw online in te vullen en de juiste informatie door te geven. In geval van wijziging in het e-mailadres, moet de deelnemende tester de nieuwe gegevens per e-mail doorgeven aan het volgend adres:

contact@nl.loccitane.com

Een deelnemer kan slechts één keer deelnemen tijdens de hele periode van de actie.

Slechts één enkele en unieke deelname kan geregistreerd worden per persoon. Hierbij worden de volgende gegevens in acht genomen: naam, voornaam, e-mailadres. De deelname is strikt persoonlijk en de deelnemer kan in geen geval meermaals deelnemen onder een andere pseudoniem of via de account van een andere deelnemer.


ARTIKEL 5 – DE AANBIEDING


De aanbieding bestaat uit een proefje Cream Mask acht (8) ml van het gamma Divine.


ARTIKEL 6 –
ONTVANGST VAN HET GESCHENK


Uiterlijk op 30 oktober 2015 zal d
e deelnemer, per e-mail (op het e-mailadres vermeld in het inschrijvingsformulier op de website of op het e-mailadres dat het  laatst  meegedeeld werd aan de klantendienst ingeval van verandering van e-mailadres), ingelicht worden over het afhalen van het geschenk.

Iedere Deelnemer ontvangt een promotiecode (hierna « promotiecode ») per e-mail.

Hij moet:

-zich ofwel naar één van de deelnemende L’Occitane boetiek begeven en ontvangt het Geschenk, op vertoon van de geprinte e-mail of zichtbaar op de smartphone. 

-ofwel minimum één product van het merk L’Occitane aankoopt via de e-boetiek www.loccitane.nl door de promotiecode te valideren in het promotiecode vakje van uw winkelmand.

Als een deelnemer zijn geschenk niet kan afhalen in een L’Occitane boetiek kan hij een vriend of familielid het geschenk in zijn plaats laten afhalen. Deze vriend of familielid zal in de boetiek een identiteitskaart of een kopie ervan moeten voorleggen. De deelnemer die het geschenk komt afhalen kan slechts maximum twee (2) e-mails in de boetiek voorleggen.

Iedere Deelnemer die niet het nodige heeft gedaan om zijn Geschenk voor 30 oktober 2015 (einduur wordt bepaald dor het sluitingsuur van de deelnemende boetiek en middernacht voor de e-boetiek) zal beschouwd worden als een deelnemer die afstand doet van zijn Geschenk. Het Geschenk zal niet worden toegewezen en de Deelnemer kan er nadien geen aanspraak op maken. Hij blijft eigendom van de organisator.


Artikel 7. BESCHERMING VAN DE PERSOONSGEGEVENS

Iedere verwerking van persoonsgegevens die in dit kader verstrekt worden, valt onder de verantwoordelijkheid van Relais L’Occitane SARL.

De opgevraagde informatie in het kader van de deelname zullen geregistreerd worden in de bestanden van L’Occitane die de persoonlijke gegevens opslaan.

Krachtens de wettelijke bepalingen beschikt iedereen, die in deze bestanden opgenomen is, over het recht om zich, op verzoek en kosteloos, te verzetten tegen de registratie van zijn of haar persoonsgegevens in een bestand met het oog op directe marketing en over een recht van inzage en correctie van de genoemde gegevens, welk recht uitgeoefend kan worden door een elektronisch bericht naar het e-mail adres contact@be.loccitane.com te sturen of een brief naar het volgende postadres:

L’Occitane en Provence

Klantendienst

Desguinlei 6

2018 Antwerpen

België


Artikel 8. AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKING

L'Occitane kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade van welke aard (persoonlijke, fysieke, materiële, financiële of andere) die hebben plaatsgevonden naar aanleiding van de deelname. Meer in het algemeen, L'Occitane aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid betreffende met:

  • verlies van alle elektronische post en, meer in het algemeen, het verlies van alle gegevens naar aanleiding van de deelname;
  • iedere technische, materiële en logistieke storing, die de mogelijkheid om deel te nemen verhinderd of beperkt.

Het product wordt nooit terugbetaald of omgewisseld onder welke vorm ook, voor welke reden dan ook. Geen omruiling kan worden uitgevoerd, of het nu tegen een som geld is of een ander product met gelijke van het product.

In geval van onmogelijkheid van de levering van het product, met inbegrip van schending van de voorraad, behoudt L'Occitane het recht om de test te annuleren. Geen vordering of rechtsmiddelen met betrekking tot de niet-uitgifte van het product kunnen worden toegezonden aan L'Occitane.

L'Occitane kan niet aansprakelijk zijn voor een verantwoordelijkheid onder de hypothese van in het geval van, voor sommige reden, de deelname moet worden gewijzigd, uitgesteld, geschorst of ingetrokken. Wijzigingen van deze verordening kunnen worden afgegeven in geval van overmacht. Zij zal worden beschouwd als bijlagen bij dit reglement.

De deelname zal geannuleerd worden in geval van overmacht, zonder dat de deelnemer het recht heeft om een vergoeding te eisen ten gevolge van de annulatie.


Artikel 9. AANVAARDING VAN HET REGLEMENT

Deelname aan deze actie houdt aanvaarding in van de voorwaarden en bepalingen zoals omschreven in dit reglement.


Artikel 10. GESCHILLEN

Onderhavig reglement valt onder de Belgische wet. Alle geschillen met betrekking tot de toepassing of uitleg van onderhavig reglement worden bij gebreke aan een minnelijke schikking voorgelegd aan de bevoegde rechtbank in België.