ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

Verkoopsvoorwaarden

De huidige verkoopvoorwaarden gelden, zonder beperking of voorbehoud, voor alle verkopen van producten en geschenkkaarten die L'Occitane aanbiedt en die beschikbaar zijn op de website www.loccitane.be.
De klant kan deze printen en bewaren.

Indien de Klant een bestelling van een product of geschenkkaart plaatst  op de website https://be.loccitane.com, heeft dit als gevolg de volledige aanvaarding van de verkoopsvoorwaarden.

In overeenstemming met de consumentenwetgeving, communiceert L’Occitane aan haar klanten het volgende:
 
In overeenstemming met de Consumentenwetgeving, communiceert L’Occitane aan haar klanten het volgende :

Producten en geschenkkaarten


De klant neemt kennis van de belangrijkste kenmerken van de producten en/of geschenkkaarten die hij wil bestellen.

Producten
De op website https://be.loccitane.com te koop aangeboden producten vormen het aanbod van L'Occitane. L'Occitane behoudt zich het recht voor om op elk moment haar assortiment en de lijst met producten en collecties te wijzigen.
 
Aan de foto's van de producten op onze website kunnen geen rechten ontleend worden, met andere woorden, de afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. L'Occitane ziet er echter op toe dat de foto's en tekeningen het aangeboden product getrouw weergeven en geen dubbelzinnigheden bevatten over noties zoals afmetingen, gewicht en kwaliteit.

De ingrediëntenlijsten die de samenstelling van de producten van het merk L'Occitane bevatten, worden regelmatig bijgewerkt. Vooraleer u een product koopt van het merk L'Occitane, raden wij u aan om de ingrediëntenlijst die op de verpakking van het product bevindt te raadplegen, om zeker te zijn dat de ingrediënten geschikt zijn voor uw persoonlijk gebruik. 


Geschenkkaarten
De L'Occitane geschenkkaart is een persoonlijke kaart die bij de bestelling vooraf betaald wordt. De geschenkkaart is 12 maanden geldig vanaf de datum van bestelling via internet of aankoop in een van de deelnemende boetieks (www.loccitane.be/boetieklijst) volgens de op deze website vermelde voorwaarden en binnen de grenzen van de beschikbare aantallen. Na het verstrijken van deze periode is de kaart niet meer bruikbaar.
 
De geschenkkaart zal door L'Occitane geactiveerd worden op het moment van bestelling via internet of bij aankoop in een van de deelnemende boetieks.
Deze kan in een of meerdere keren gebruikt worden binnen de limiet van zijn waarde en aangevuld worden met een ander betaalmiddel, mits dit geaccepteerd wordt door onze website of boetiek. Voor één aankoop kunnen niet meerdere geschenkkaarten worden gecombineerd. Van de geschenkkaart wordt automatisch de volledige waarde afgeschreven als het aankoopbedrag hoger is dan de waarde van de kaart bij de online aankoop.
Het saldo en de geldigheidsdatum van de geschenkkaart kunnen opgevraagd worden in de boetiek of bij de klantenservice 0800 290 56.


In de boetiek kan de kaart eenmalig opgeladen worden met een bedrag tussen €15 en €150. Op de website L'Occitane.be hebben de kaarten een vaste waarde van €25, €50, €75, €100 of €150.
De via de website www.loccitane.be bestelde geschenkkaart is te besteden:
- voor aankoop van producten via dezelfde website, volgens de hieronder beschreven procedure,
- voor aankoop van producten in een van de deelnemende boetieks

L'Occitane kan niet aansprakelijk gesteld worden wanneer bepaalde hierboven vermelde boetieks niet meer bestaan en/of de geschenkkaart om welke reden dan ook niet meer accepteren.
Elke terugzending van een geschenkkaart die niet het gevolg is van de uitoefening van de wettelijke garantie of het recht van ontbinding zal niet in behandeling worden genomen. De geschenkkaart wordt niet vervangen of terugbetaald in geval van verlies, diefstal, vervalsing of einde van de geldigheidsduur.
De op de website www.loccitane.be of in een van de boetieks in België gekochte geschenkkaart kan alleen geactiveerd worden op het Belgische grondgebied en op de website https://be.loccitane.com                                                                                            
 

E-Geschenkkaarten


De L’Occitane e-geschenkkaart is een persoonlijke en prepaid kaart die alleen aangekocht kan worden via de link https://be-loccitane.buybox.net/?decree-lang=nl
 
De klant heeft 5 keuzes tijdens de aankoop:
- Ontwerpen en onmiddellijk afdrukken van de L’Occitane e-geschenkkaart
- Ontwerpen en op een later moment afdrukken van de L’Occitane e-geschenkkaart
- Ontwerpen van de L’Occitane e-geschenkkaart en het direct verzenden per e-mail naar de begunstigde
- Ontwerpen van de L’Occitane e-geschenkkaart en op een later moment verzenden per e-mail naar de begunstigde
- Deelname aan een reeds gemaakt L’Occitane e-geschenkkaart


De L’Occitane e-geschenkkaart heeft een geldigheidsduur van 365 dagen onder de voorwaarden als vermeld op de site en binnen de grenzen van de beschikbare hoeveelheden. Na deze termijn vervallen de e-geschenkkaarten en het ongebruikte saldo.
De L’Occitane e-geschenkkaart wordt geactiveerd na de bestelling via Internet. Het kan gebruikt worden in één of meerdere keren, binnen de limiet van zijn waarde en aangevuld worden met een ander betaalmiddel. Verschillende e-geschenkkaarten zijn niet cumuleerbaar voor een dezelfde aankoop. De e-geschenkkaart is niet cumuleerbaar met de L’Occitane geschenkkaart. De waarde van de L’Occitane e-geschenkkaart wordt automatisch afgeschreven. Als het aankoopbedrag hoger is dan het saldo van de kaart, moet de betaling met een ander betaalmiddel worden aangevuld.
Het saldo en de geldigheidsdatum van de e-geschenkkaart kan geraadpleegd worden bij de Klantenservice L’Occitane en Provence, via het nummer : 0800 290 56 (gratis nummer)
De L’Occitane e-geschenkkaart kan slechts één keer opgeladen worden op de site www.loccitane.be, voor een bedrag tussen €15 tot €150. Ze hebben een vaste waarde van €15, €50, €100 en €150.
De e-geschenkkaart besteld via www.loccitane.be kan enkel gebruikt worden op de site www.loccitane.be volgens de procedure die hieronder wordt beschreven, of in de deelnemende boetieks be.loccitane.com/boetieklijst. L’Occitane is niet aansprakelijk in het geval dat sommige vermelde boetieks niet meer zouden deelnemen.
De L’Occitane e-geschenkkaart gekocht op de site www.loccitane.be kan enkel gebruikt worden in België en op www.loccitane.be
Er zal geen rekening gehouden worden met een retour van de L’Occitane e-geschenkkaart die niet afkomstig is uit de uitoefening van de garantie of van het herroepingsrecht.
De L’Occitane e-geschenkkaart zal niet vervangen of terugbetaald worden in geval van verlies, diefstal, vervalsing of verstrijken van geldigheidsdatum.
De persoonlijke gegevens die betrekking hebben tot het bestellen van een E-geschenkkaart worden verwerkt en verzameld op een geautomatiseerde wijze met als enig doel het beheren van de bestelling door BuyBox namens L'Occitane. De klant heeft overeenkomstig met de wet van 8 december 1992, de Wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (vanaf hier "privacywet" genoemd), recht op toegang tot, correctie en verzet van het geheel van gegevens met een persoonlijk karakter, die hem aangaat, en kan dit uitoefenen door het volgend adres te contacteren: contact.nl-be@loccitane.com of door het volgende adres: L’OCCITANE EN PROVENCE Amsterdam - Heiligeweg 24 - 1012XR - Amsterdam


Verkoper

De verkopen van producten op deze website met het adres www.loccitane.be worden uitgevoerd door de onderneming L'Occitane Belgium BVBA, gevestigd te 2018 Antwerpen, België, ingeschreven in het Kruispuntbank van Onderneming met als ondernemingsnummer 0874.598.124 (hierna: "L'OCCITANE").
E-mailadres: contact.nl-be@loccitane.com
Telefoonnummer: 0800 290 56
 

Klant

L'Occitane biedt op de website https://be.loccitane.com haar producten en geschenkkaarten te koop aan consumenten die over de benodigde rechtsbevoegdheid beschikken om een bestelling te plaatsen (hierna: "Klant"). L'Occitane kan niet verplicht worden om de rechtsbevoegdheid van elke klant na te gaan.

TARIEVEN
De in euro's vermelde verkoopprijs voor producten en geschenkkaarten is de geldende prijs op het moment van het plaatsen van de bestelling. In deze prijzen zijn de verzendkosten niet inbegrepen die bovenop de prijs voor de gekochte producten en geschenkkaarten worden gefactureerd volgens de hierna vastgelegde bepalingen en zoals aangegeven aan de klant voor de bevestiging van zijn bestelling. De prijzen zijn inclusief de op de dag van bestelling geldende belastingen (BTW) op de waarde.
De door L'Occitane gedane aanbiedingen zijn geldig zo lang deze aangekondigd worden op de website en zolang de voorraad strekt. Indicaties over de beschikbaarheid van producten en geschenkkaarten worden eventueel gegeven op het moment van het plaatsen van de bestelling, waar nodig.


Om te Bestellen

Om u zo goed mogelijk van dienst te zijn, biedt L'OCCITANE u de mogelijkheid om te bestellen met het middel van uw keuze.
VIA DE WEBSITE (voor producten en geschenkkaarten)
Betaling is uitsluitend mogelijk met een creditcard, bancontact of geschenkkaart.
De klant heeft de mogelijkheid om de details van zijn voorlopige bestelling te controleren en eventuele fouten te corrigeren. Per aankoop geldt voor de klant een maximum van 6 stuks per artikelnummer.
Vanaf het moment dat de klant zijn bestelling bevestigt door te klikken op het icoon ["BETALEN - Bestelling met betalingsverplichting "] wordt hij geacht de inhoud en de voorwaarden van de bestelling met kennis van zaken aanvaard te hebben en met name deze verkoopvoorwaarden, de prijzen, volumes, kenmerken, aantallen en levertermijnen van de te koop aangeboden en door de klant bestelde producten en geschenkkaarten.
De verkoop is definitief vanaf bevestiging van de bestelling door de klant, onverminderd de uitoefening door de klant van zijn recht van ontbinding (waarvan de voorwaarden hieronder beschreven worden). Deze bestelling zal door L'Occitane bevestigd worden door toezending van een e-mail aan de klant waarin alle eerder door L'Occitane verstrekte gegevens staan.
Aan de klant zal een tweede e-mail worden verstuurd bij verzending van zijn bestelling.
L'Occitane raadt de klant aan deze twee e-mails te bewaren. De klant wordt erop gewezen dat deze twee e-mails gestuurd zullen worden naar het e-mailadres dat de klant heeft ingevoerd bij zijn aanmelding voorafgaand aan het plaatsen van de bestelling. In geval van een onjuiste invoer van het e-mailadres in kwestie of het niet ontvangen van de e-mail met bevestiging van de bestelling kan L'Occitane dan ook niet aansprakelijk worden gesteld.
L'Occitane zal het recht hebben om de volledige prijs voor de bestelling te innen:
- met betrekking tot betalingen uitgevoerd met geschenkkaarten: vanaf verzending van de e-mail ter bevestiging van de bestelling;
- met betrekking tot betalingen uitgevoerd door andere betaalwijzen die geaccepteerd worden op de website: vanaf verzending van de e-mail waarin de klant wordt geïnformeerd over verzending van zijn bestelling.
 

Geschenkverpakkingen

Indien de klant dit wenst, zorgt L'Occitane eveneens gratis voor een geschenkverpakking. L'Occitane levert voor de producten ook gratis geschenkdozen- of zakjes, zodat de klant zelf een pakket of pakketten kan maken. L'Occitane behoudt zich het recht voor een aangepast type geschenkverpakking te kiezen.


Levering

Plaats van bezorging
L'Occitane bezorgt de pakketten met producten en de geschenkkaarten alleen in België en Luxemburg. De producten en geschenkkaarten worden verzonden naar het bezorgadres dat de klant bij zijn bestelling heeft opgegeven.
De bijdrage aan de bezorgkosten is inclusief BTW.

Levertermijn van de producten en geschenkkaarten
De levertermijn bedraagt ten hoogste 30 werkdagen vanaf de bevestiging van de bestelling. Ter informatie, en zonder dat L'Occitane aan deze deadline gebonden is, wordt bij de ontvangst van de e-mail van de bevestiging van verzending de gemiddelde levertijd geschat op:

 
METHODEN
VAN
LEVERING
DE KOSTEN VAN VERZENDING AFHANKELIJK VAN UW BESTELBEDRAG SOORT VERZENDING DUUR VAN LEVERING
<50 € ≥50 €
STANDAARD LEVERING – BPOST (België) 4,90 € GRATIS Standaard levering, afgeleverd in de brievenbus, zonder handtekening 3-4 werkdagen
STANDAARD LEVERING  -  DHL (Luxemburg) 4,90 € GRATIS Standaard levering, afgeleverd in de brievenbus, zonder handtekening 3-4 werkdagen
LEVERING IN DE BOETIEK (België) 4,90 € GRATIS Levering in de L’Occitane boetiek, gekozen door de Klant uit de voorgestelde lijst 3-4 werkdagen
AFHALING IN DE BOETIEK (Belgique) GRATIS GRATIS Afhaling in de L’Occitane boetiek, gekozen door de Klant uit de voorgestelde lijst 2-4 uren
Deze termijnen gelden indien u voor 12u00 een artikel bestelt dat op voorraad is en en op voorwaarde dat u betaalt met een van onze betaalmogelijkheden.

 

 
Leveringsvoorwaarden voor producten en geschenkkaarten
STANDAARDLEVERING BPOST: ZONDER HANDTEKENING
De bijdrage aan de verzendkosten bedraagt €4,90. Dit tarief geldt voor bezorgingen in België en Luxemburg alleen van maandag tot en met vrijdag.
De levering is gratis voor elke bestelling hoger of gelijk aan €50.
De geadresseerde kan het pakket volgen door middel van het pakketnummer/ trackingnummer dat hij per e-mail of anders via de klantenservice ontvangt.
Het pakket wordt in de brievenbus gestoken. In geval dat het brievenbus te klein is zal het pakket aan de ontvanger van de bestelling overhandigd worden, of bij gebrek hieraan, op initiatief van Bpost aan een andere persoon die aanwezig is op het adres dat akkoord gaat met de levering (een buurman, een bewaker of bijvoorbeeld een conciërge).
In dit geval worden de gegevens van deze laatste aangegeven op een kennisgeving in de brievenbus op het aangegeven adres.
Wanneer het pakket niet kan worden afgeleverd volgens de hierboven voorziene manieren, wordt door Bpost in de brievenbus van de ontvanger een "kennisgeving van in behandeling" achtergelaten met de vermelding an de coördinaten van het postkantoor waar de ontvanger het pakket binnen 14 kalenderdagen kan ophalen.
Als het pakket niet wordt opgehaald binnen de aangegeven termijn, komt het terug naar ons magazijn en worden de retourkosten in rekening gebracht aan de klant. De bestelde producten en geschenkkaarten worden hetzij terugbetaald, hetzij opnieuw verzonden.
In geval van betwisting met betrekking tot de levering zelf, heeft het computersysteem van BPOST (flashage) de overhand tenzij anders bewezen door de Klant. 

LEVERING & AFHALING IN DE L’OCCITANE BOETIEK  (België)
Het pakket wordt geleverd in de L’Occitane en Provence boetiek die de klant gekozen heeft uit de voorgestelde lijst op moment van het plaatsen de bestelling.
De kost voor levering van een pakket in de boetiek bedraagt €4.90. Dit tarief is enkel in België van toepassing. De levering in  de boetiek is gratis bij een bestelling ter waarde van €20 of meer .
De Klant ontvangt een bevestigingse-mail vanaf ontvangst van de bestelling in de boetiek. Het pakket van de Klant blijft 14 kalenderdagen beschikbaar in de boetiek. Bij de afhaling van het pakketje, moet de klant deze e-mail ((afgeprint op zijn Smartphone) tonen in de boetiek, samen met een geldig identiteitskaart voor de validatie van zijn afhaling.


Indien de termijn van 14 dagen verstrijkt, zal het pakket verwerkt worden in de stock van de boetiek en zal de Klant het bedrag van zijn bestelling terug ontvangen, verminderd met de leveringskosten.

 
Vertraging van Levering van Producten of Geschenkkaarten
Bij een niet-tijdige levering  (als de levering langer dan 30 dagen duurt), kan de Klant L'Occitane de opdracht geven om binnen een redelijke aanvullende termijn te leveren. Als L'Occitane dit niet binnen dit termijn kan uitvoeren, beschikt de klant over de mogelijkheid om zijn bestelling te annuleren, tenzij L'Occitane in de tussentijd de levering uitvoert of deze vertraging voortvloeit uit een geval van overmacht.  
De annulering van de bestelling kan uitgevoerd worden door :
  • Een e-mail te versturen naar het volgende adres : contact.nl-be@loccitane.com
  • Te bellen naar het nummer 0800 290 56 van maandag tot vrijdag van 10 uur tot 17 uur.
  • Een brief te sturen naar het volgende adres :
L’OCCITANE – KLANTENSERVICE
Heiligeweg 24
1012XR Amsterdam
L’Occitane zal de klant het totaalbedrag van de bestelling terugbetalen wanneer de bestelling geannuleerd is, binnen de 30 kalenderdagen vanaf dedag van  bevestiging van annulatie.


Betaling

Voor aankopen van producten en geschenkkaarten via de website https://be.loccitane.com
1. BETALING VIA EEN CREDITKAART OF BANCONTACT (beveiligde betaling)
L’Occitane aanvaardt enkel betalingen met bancontact, Mastercard, Visa & L’OCCITANE geschenkkaarten.
BEVEILIGING
De betalingen die uitgevoerd worden op de Website via bankkaarten worden uitgevoerd via een tussenkomst van een beveiligde betalingssysteem. Dit systeem beveiligt uw confidentiële informatie met een SSL VeriSign Certificaat. De uitgewisselde informatie is versleuteld met SSL (Secure Socket Layer) voor deze verzonden wordt. Deze informatie is onleesbaar, niemand kan ze gebruiken zonder uw medeweten.
L’OCCITANE bewaart uw bankgegevens niet om de veiligheid van uw bankgegevens te vergroten. Het is daarom dat wij ze bij iedere bestelling opnieuw vragen. L’Occitane behoudt zich het recht om iedere bestelling en/of levering te annuleren bij een gebrek aan betaling door de Klant, bij een incident van de betaling en/ of bij fraude tijdens het gebruik van de website of betalingswijze gekozen door de Klant.

2. BETALING MET EEN GESCHENKKAART
Betaling met een geschenkkaart op onze Website :
De klant moet de 19 cijfers op zijn geschenkkaart opgeven, alsmede de geheime code die te voorschijn komt na het open krassen van het grijs gemaakte deel op de achterkant van de geschenkkaart (het cryptogram).
Van de geschenkkaart wordt automatisch de totale waarde afgeschreven als het bedrag van de bestelling gelijk of hoger is dan de waarde van de kaart. De klant kan niet kiezen welk bedrag wordt afgeschreven van zijn geschenkkaart.
De klant kan zo nodig het bedrag (indien het bedrag opgeladen op de geschenkkaart niet voldoende is) aanvullen met een door L'Occitane geaccepteerde betaalmiddel van zijn keuze.
Het volstaat om de geschenkkaart af te geven in de L’Occitane boetiek, om ermee te betalen in de deelnemende boetieks (be.loccitane.com/boetieklijst).
De geschenkkaart zal in geen enkel geval terugbetaald worden in de vorm van contanten in de boetiek noch online. De Geschenkkaart is persoonlijk en kan niet doorgegeven worden of gratis of in ruil voor een bedrag doorverkocht worden.
Voor meer informatie over de aankoopvoorwaarden  nodigt L'Occitane de Klant uit om rechtstreeks contact op te nemen met de klantenservice.


CONTROLE VAN DE TRANSACTIE
In het kader van de controle van bestellingen kan L'Occitane ertoe overgaan op elke wijze contact op te nemen met de klant met het oog op de bevestiging van een transactie en zij kan eventueel elk bewijsstuk opvragen dat zij nuttig acht (met betrekking tot de identiteit en/of het domicilie-adres en/of gebruikte betalingswijze). De klant dient de vereiste bewijsstukken te leveren binnen 15 werkdagen na ontvangst van het verzoek van L'Occitane.
De klant wordt erop gewezen dat vertraging, het niet versturen van de gevraagde bewijsstukken of de weigering dit te doen, zal leiden tot annulering van de bestelling door L'Occitane.
Na ontvangst van de bewijzen en in geval van bevestiging van de bestelling door L'Occitane zal de aflevering van de bestelde producten en geschenkkaarten opschuiven met dezelfde duur als de toezending van de opgevraagde stukken door de klant
Haut de page

EIGENDOMSVOORBEHOUD
L’Occitane is de eigenaar van de te leveren  Producten en Geschenkkaarten tot de betaling betaling van de totale prijs voldaan  is.
 

AANSPRAKELIJKHEID
 
L'Occitane verbindt zich tot een goede nakoming van de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen. L'Occitane kan echter geheel of gedeeltelijk ontheven worden van haar aansprakelijkheid indien zij bewijst dat de niet-nakoming of slechte nakoming van de overeenkomst te wijten is aan hetzij de klant, hetzij aan een onvoorzien en onoverkomelijk toedoen van een derde, hetzij aan een geval van overmacht (bijvoorbeeld: stakingen, ongevallen, oproer, brand dat een onvoorzienbare en onontkoombare gebeurtenis vormt).
 
L'Occitane is evenmin aansprakelijk in geval van ongemakken of schade als gevolg van het gebruik van het internet.

RISICO-OVERGANG
Op het moment dat de klant of een door hem aangewezen derde, en niet de vervoerder die aangewezen werd door de professional,de goederen fysiek in bezit krijgt, gaat elk risico van verlies of beschadiging over.

Klantenservice

Voor vragen of klachten met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst kan de klant als volgt contact opnemen met de klantenservice:
• Per e-mail: contact.nl-be@loccitane.com
• Telefonisch: 0800 290 56 van maandag tot en met vrijdag van 10.00  tot 17.00 uur.
• Per post: L'OCCITANE – KLANTENSERVICE – Heiligeweg 24, 1012XR AMSTERDAM
BESCHIKBAARHEID VAN PRODUCTEN EN GESCHENKKAARTEN
Wij stellen alles in het werk om de beschikbaarheid van producten en geschenkkaarten te waarborgen. De aanbiedingen van producten en geschenkkaarten zijn geldig zo lang deze aangekondigd worden op de website en zolang de voorraad strekt.
Indicaties over de beschikbaarheid van producten en geschenkkaarten worden aan de klant gegeven op het moment van het plaatsen van de bestelling. Indien een product of een geschenkkaart niet leverbaar is op het moment van voorbereiding stuurt L'Occitane automatisch een e-mail aan de klant. De klant kan dan:
- Het niet-voorradige product of de geschenkkaart vervangen door een product of geschenkkaart voor hetzelfde bedrag (behalve in geval van een gratis product of geschenkkaart);
- De rest van zijn bestelling ontvangen zonder het niet-voorradige product of geschenkkaart. Het bedrag zal dan afgetrokken worden van het totaal van de bestelling en zal niet aan de klant gefactureerd worden (behalve in geval van een gratis product of geschenkkaart);
- De complete bestelling annuleren. GARANTIES LEGALES DES PRODUITS et
WETTELIJKE GARANTIES OP PRODUCTEN EN GESCHENKKAARTEN
L'OCCITANE komt al haar wettelijke garantieverplichtingen na zoals de wettelijke conformiteitsgarantie die vermeld wordt in de wet van 3 december 2004,  Wet betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen en de vrijwaring tegen verborgen gebreken zoals vermeld in artikel 1641 van het Burgerlijk wetboek.
 
In geval van niet-conformiteit (goed ongeschikt voor het gebruik dat gewoonlijk verwacht wordt van een vergelijkbaar goed, dat niet overeenkomt met de door de verkoper gegeven beschrijving of dat niet de door de verkoper vermelde of met u afgesproken eigenschappen bezit) of verborgen gebreken (verborgen gebreken van de verkochte zaak waardoor het ongeschikt wordt voor het gebruik waarvoor het bestemd was of die dit gebruik zodanig verminderen, dat de koper het niet zou hebben gekocht of daarvoor slechts een lagere prijs zou hebben betaald, als hij daarvan op de hoogte zou zijn geweest) van het product en met inachtneming van de in de wet vastgelegde voorwaarden, moet u eerst uw klacht per post aan L'Occitane voorleggen op het volgende adres:  L'OCCITANE – KLANTENSERVICE - Heiligeweg 24, 1012XR AMSTERDAM, belgië of per e-mail: contact.nl-be@loccitane.com
 
In geval van niet-conformiteit vervangt L'Occitane het product door hetzelfde of een gelijkwaardig product. De vervanging vindt plaats binnen een termijn van uiterlijk 1 maand vanaf de ontvangst van het product.
 
 L'Occitane herinnert haar klanten eraan dat L'Occitane cosmeticaproducten droog, niet te warm en niet in direct zonlicht bewaard moeten worden en dat daarvoor een houdbaarheidsdatum kan gelden. Cosmeticaproducten die niet zijn opgeslagen onder de hiervoor genoemde omstandigheden zijn derhalve uitgesloten van garantie.
 
 L'Occitane staat borg voor de beschikbaarheid van het op de geschenkkaart opgeladen bedrag in geval van ingebreke blijven van haar kant. 
 


 
RETOURZENDINGEN EN OMRUILINGEN:
Voor een retourzending of omruiling nodigt L’Occitane de Klant uit om te Klantenservice te contacteren door de stappen hieronder te volgen en een retourformulier in te vullen.

Naar aanleiding van de recente maatregelen van de overheid en de tijdelijke sluiting van onze winkels, verlengen wij bij wijze van uitzondering de periode van terugtrekking en retournering van uw pakketten. We zullen het graag opnieuw aanbieden voor 14 dagen aan het einde van deze restrictieperiode. ​

 1.       Teruggave onder het herroepingsrecht: 
De klant heeft het recht om zonder opgave van reden binnen een termijn van veertien kalenderdagen deze overeenkomst te ontbinden.
De bedenktijd is veertien dagen na de dag waarop de klant, of een derde aangewezen door de klant, niet zijnde de vervoerder, de producten en geschenkkaarten fysiek in bezit neemt.
Voor het uitoefenen van het recht van ontbinding moet de klant zich richten tot L'OCCITANE – KLANTENSERVICE – Heiligeweg 24, 1012XR AMSTERDAM  of per e-mail tot: contact.nl-be@loccitane.com en zijn besluit  tot ontbinding van deze overeenkomst bekendmaken door middel van een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld een brief per post of een e-mail). De klant kan het model-ontbindingsformulier gebruiken die de Klantenservice zal opsturen naar de Klant.
Voor het in acht nemen van de retournering is het voldoende dat de klant zijn bericht over het uitoefenen van het recht van ontbinding verstuurt voor afloop van de bedenktijd.
In geval van ontbinding van deze overeenkomst door de klant zal L'Occitane alle van de klant ontvangen bedragen terugbetalen, inclusief de reeds betaalde verzendkosten tijdens het plaatsen van de bestelling,  zonder onnodige vertraging en in ieder geval binnen uiterlijk dertig kalenderdagen vanaf de dag waarop L'Occitane op de hoogte is gebracht van het besluit tot ontbinding van deze overeenkomst. L'Occitane zal overgaan tot terugbetaling met gebruikmaking van dezelfde betaalwijze als die de klant gebruikt heeft voor de oorspronkelijke transactie, tenzij de klant uitdrukkelijk instemt met een andere betaalwijze; in elk geval zal deze terugbetaling geen kosten meebrengen voor de klant. L'Occitane kan de terugbetaling uitstellen totdat L'Occitane de producten en/of geschenkkaarten heeft ontvangen of totdat de klant een bewijs heeft ingediend van verzending van de producten en/of geschenkkaarten, waarbij de eerste datum van deze feiten zal worden aangehouden.
De klant moet de hele bestelling (de producten en/of geschenkkaarten en promotiegeschenken) naar het volgende adres sturen: L'OCCITANE – KLANTENSERVICE –  Heiligeweg 24, 1012XR AMSTERDAM  binnen een redelijke termijn en in ieder geval uiterlijk veertien kalenderdagen nadat de klant zijn besluit tot ontbinding van deze overeenkomst heeft meegedeeld; deze termijn wordt geacht te zijn nageleefd en de Klant dient de producten en/of geschenkkaarten terug te sturen voor het verstrijken van de termijn van veertien dagen.
De klant dient de directe kosten voor het terugsturen van de producten en/of geschenkkaarten voor zijn rekening te nemen.
De klant is alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van producten en/of geschenkkaarten als gevolg van andere handelingen dan de benodigde handelingen voor het vaststellen van de aard, de kenmerken en de goede werking van de producten/geschenkkaarten. Alle producten en geschenkkaarten moeten beslist in hun oorspronkelijke verpakking en oorspronkelijke staat worden teruggestuurd naar L'Occitane. L'Occitane beschikt over een termijn van vier (4) kalenderdagen vanaf de ontvangst van de retour gezonden bestelling om de staat van de producten en/of geschenkkaarten na te gaan.
Ten aanzien van cosmeticaproducten wordt de klant er om hygiëne- en gezondheidsredenen echter met nadruk op gewezen dat hij zijn recht op ontbinding verliest voor alle cosmeticaproducten waarvan hij de verzegeling verbroken heeft na bezorging.


Aangezien voor cosmeticaproducten waarvan de verzegeling verbroken is om hygiëne- en gezondheidsredenen het recht op ontbinding niet geldt, zal L'Occitane voor deze producten:
- in geen geval overgaan tot terugbetaling van alle bedragen (inclusief de verzendkosten van de klant);
- terugbetaling vorderen van alle bedragen (inclusief de verzendkosten van de klant) indien L'Occitane al is overgegaan tot terugbetaling van alle van de klant ontvangen bedragen.
Voor alle onder de merknaam L'Occitane verkochte producten (behalve cosmeticaproducten en geschenkkaarten) die in waarde verminderd zijn, zal L'Occitane een aftrek toepassen van 50% op de terugbetaling voor deze producten (buiten de verzendkosten), aangezien deze producten door de waardevermindering niet meer verkoopbaar zijn, en:
- overgaan tot terugbetaling van alle bedragen (inclusief de verzendkosten van de klant), met vermindering van de korting van 50%;
- terugbetaling vorderen van alle bedragen (inclusief de verzendkosten van de klant) met vermindering van de korting van 50%, indien L'Occitane al is overgegaan tot terugbetaling van alle van de klant ontvangen bedragen.
Voor gebruikte geschenkkaarten zal L'Occitane een korting toepassen die afhankelijk is van de oorspronkelijke waarde van de kaart en het bedrag dat daarvan besteed is door de kaarthouder voor zijn besluit tot ontbinding en:
- overgaan tot terugbetaling van alle bedragen (inclusief de verzendkosten van de klant), met vermindering van de korting;
- terugbetaling vorderen van alle bedragen (inclusief de verzendkosten van de klant) met vermindering van de korting, indien L'Occitane al is overgegaan tot terugbetaling van alle van de klant ontvangen bedragen.
Bij problemen verzoekt L'Occitane de klant om rechtstreeks en uitsluitend contact op te nemen met de klantenservice

2.        Retourzending op grond van wettelijke garanties:: 
L'Occitane verzoekt de klant om zich voor een retourzending of omruiling te wenden tot de klantenservice die zal aangeven welke stappen hij moet ondernemen.

OMRUILING IN EEN FYSIEKE BOETIEK :
De omruiling heeft betrekking op in goede staat geleverde producten of producten met een productiefout.
De producten moeten worden aangeboden in de oorspronkelijke verpakking en mogen niet gebruikt zijn, samen met de eventueel bij de bestelling meegestuurde geschenken. Ruiling is alleen mogelijk voor een bedrag dat hoger of gelijk is aan de oorspronkelijke aankoop (exclusief de verzendkosten). Bij een hoger bedrag moet de klant het verschil in de L'Occitane boetieks bijbetalen door middel van de door hem gekozen betaalwijze.
In de boetiek wordt geen geld teruggegeven of een tegoed toegekend.
De ruiling moet plaatsvinden in de boetieks in het land van bezorging van de bestelling, te kiezen uit de lijst die te vinden is op: deelnemende boetieks
Voor op de website loccitane.be bestelde geschenkkaarten wordt in de boetiek geen geld teruggegeven en deze worden ook niet geruild.
Bij een onregelmatigheid in verband met de bestelling verzoekt L'Occitane de klant om rechtstreeks contact op te nemen met de klantenservice op het nummer 0900 160 00 01
Voor elke retourzending die niet voortvloeit uit de toepassing van een garantie of het recht van ontbinding, met name in geval van een gebrek aan het product, moet een formeel akkoord worden gesloten tussen de klant en L'Occitane. Indien van toepassing, leidt dit tot een creditering ten gunste van de klant. De kosten voor retourzending komen ten laste van de klant.
Elke terugzending van een geschenkkaart die niet het gevolg is van de toepassing van de wettelijke garantie of het recht van ontbinding zal niet in behandeling worden genomen. De geschenkkaart wordt niet vervangen of terugbetaald in geval van verlies, diefstal, vervalsing of einde van de geldigheidsduur.
Bepalingen voor retourzending (anders dan in het kader van de uitoefening van het recht op bedenktijd):
De producten en/of geschenkkaarten moeten in de oorspronkelijke verpakking en, voor zover van toepassing ongebruikt, worden teruggestuurd, samen met de eventueel bij de bestelling meegestuurde geschenken.
L'OCCITANE EN PROVENCE - KLANTENSERVICE- Heiligeweg 24, 1012XR AMSTERDAM
Bij problemen verzoekt L'Occitane de klant om te bellen met 0800 290 56.

 
RECHTSBEVOEGDHEID
Geschillen die mochten ontstaan als gevolg van of tijdens de tussen L'Occitane en de klant tot stand gekomen overeenkomst kunnen geregeld worden door middel van bemiddeling.
 
Op de verkopen van producten en/of geschenkkaarten op deze website is het Belgische recht van toepassing, ongeacht het land van vestiging van de klant of de plaats van de bestelling. Elk geschil met betrekking tot het bestaan, de interpretatie, de uitvoering of ontbinding van de overeenkomst tussen de klant en L'Occitane valt uitsluitend onder de bevoegdheid van de Belgische gerechten.

Geheimhouding en bescherming van persoonsgegevens & het recht om zich te verzetten tegen telefoongesprekken

L'OCCITANE verzamelt en verwerkt op een geautomatiseerde manier gegevens met een persoonlijk karakter van Klanten, in kader van het beheer van bestellingen alsook voor andere doeleinden die gedetaileeerd worden weergegeven in ons Beleid ter Bescherming van Persoonlijke gegevens. De Klant heeft recht tot toegang, aanpassing, verwijdering, beperking en overdraging van zijn informatie, alsook het recht om zicht te verzetten, zijn toestemming terug te trekken op iedere moment over de ontvangst van onze persoonlijke aanbiedingen. U kunt ons contacteren per e-mailadres: contact.nl-be@loccitane.com of per post op het volgende adres: L'OCCITANE EN PROVENCE - KLANTENSERVICE – Heiligeweg 24, 1012XR AMSTERDAM
 
Wenst u meer informatie over de verwerking van persoonlijke gegevens over de Klant en over zijn rechten, dan nodigen wij u uit om ons Beleid ter Bescherming van Persoonlijke Gegevens te raadplegen. onder hetzelfde beleid heeft de klant het recht om zijn gratis inschrijving te vragen op de oppositielijst tegen telefonische prospectie zodat hij niet onderwerpen wordt aan commerciële prospecties via de telefoon.
 
L'OCCITANE en haar geautoriseerde serviceproviders kunnen middelen van doelgroepmetingen en navigatietrackingtools (zoals cookies, markeringen ("tags"), enz.) gebruiken, met oog op het verbeteren van de performance van de Website en de applicaties die u gebruikt. Voor meer informatie over het gebruik en de parameters ervan, nodigen wij u uit om onze Cookies Charter te lezen.
 

Wijziging van deze Algemene voorwaarden

L'OCCITANE behoudt zich het recht voor om op elk moment de inhoud of de kenmerken van deze algemene verkoopvoorwaarden te wijzigen. Elke bestelling leidt tot aanvaarding van de geldende versie van de algemene verkoopvoorwaarden. Indien de algemene verkoopvoorwaarden gewijzigd worden, gelden deze alleen voor bestellingen die geplaatst worden vanaf die wijzigingen.
Indien een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden ongeldig geacht of verklaard worden op grond van een wet, reglement of als gevolg van een definitieve beslissing van een bevoegd gerecht, behouden de overige bepalingen hun volledige kracht en reikwijdte.

Intellectuele Eigendom

De vennootschappen van de groep L'Occitane zijn houders van alle intellectuele en industriële eigendomsrechten met betrekking tot de websites en merken van L'OCCITANE of bezitten de daarbij behorende gebruiksrechten.
Het bezoek aan deze website geeft u geen enkel recht op de intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de website die exclusief eigendom blijven van de vennootschappen van de groep L'Occitane.
De algemene structuur van de website, maar ook de op de website toegankelijke onderdelen in de vorm van teksten, foto's, animaties en afbeeldingen, iconen, kaarten, geluiden, films, software, databases, gegevens en alle overige onderdelen waaruit de website bestaat, zijn exclusief eigendom van de vennootschappen van de groep L'Occitane.
Zonder schriftelijke toestemming vooraf van de vennootschappen van de groep L'Occitane mag u in geen geval de gehele website of een deel daarvan reproduceren, weergeven, wijzigen, doorsturen, publiceren of aanpassen op welke drager of op welke wijze dan ook. Wij wijzen u erop dat dit verbod met name, maar niet uitsluitend, gericht is op praktijken zoals scrapping of het gebruik van robots voor extractie, reproductie van enig onderdeel van de website, inclusief de aanbiedingen van daar getoonde producten, met name voor commerciële doeleinden.
Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming vooraf is het u niet toegestaan om een gedeponeerd handelsmerk, een logo of enige andere informatie (inclusief de afbeeldingen, teksten, de lay-out of de vorm) van de groep L'Occitane in te voegen in een frame of framingtechnieken te gebruiken voor het invoegen daarvan. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming vooraf van de groep L'Occitane is het u niet toegestaan om metatags of andere 'verborgen tekst' te gebruiken met gebruikmaking van de naam of gedeponeerde handelsmerken van de groep L'Occitane.
Gebruik van de gehele website of een deel daarvan zonder toestemming vooraf van de groep L'Occitane, ongeacht de reden daarvoor, kan leiden tot elke geschikte actie, met name een inbreukactie.
Het zonder schriftelijke toestemming vooraf van de groep L'Occitane plaatsen van hyperlinks naar enig gedeelte van de website is verboden.
 

Uw mening over onze producten

L’Occitane laat haar consumenten hun waardering delen over de producten die door L’Occitane door op de markt worden gebracht door meningen, Beoordeling, tips, suggesties, informatie, aanbevelingen (de “Beoordelingen”) te publiceren over de producten die door L’Occitane op de markt worden gebracht, die gebruikt worden en hun een waardering  te geven op de pagina die hiervoor bestemd is op de website https://be.loccitane.com" nadat de gebruiksvoorwaarden gelezen werden op de volgende pagina: "Klantenboordelingen - Algemene voorwaarden"